Trợ Giúp Nhanh
Bước 1: Đăng nhập với tài khoản được cấp hoặc
tài khoản "nhattrinh\nhattrinh".
Bước 2: Chọn Đơn vị, ngày tháng làm việc, tình trạng phiếu công tác.
Bước 3: Để xem các đội công tác trên lưới vui lòng chọn lịch.
 - Thông tin mất điện in bằng chữ đỏ.
 - Chi tiết thông tin đội công tác xuất hiện bên dưới (nếu có).
Mọi thắc mắc hoặc góp ý xin liên hệ:
Phòng Công Nghệ Thông Tin
Email: p10pcbn@gmail.com
Điện thoại: 0241.3517210

Đăng Nhập
Tài Khoản:
Mật Khẩu: