Đơn vị   Tuần làm việc   Trạng thái lịch   Lưới điện
LỊCH TRONG TUẦN
Tổng số: 461 (lịch)
Chi tiếtTên địa điểm (hoặc TB) tiến hành công việcTG dự kiến từTG dự kiến đếnNội dung công việc(lý do hoãn)Khu vực mất điệnCác ĐK về AT để thực hiện công việcCác ĐV QLVH liên quan đến CVLoại hình
127757ĐZ 0.4KV sau TBA Tứ Cờ06:00 23/07/201716:00 23/07/2017Kéo dây, đấu nối các nhánh rẽ Thôn Tứ Cờ xã Ngũ Thái (Kết hợp lịch cắt điện trung áp)Cắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127566TBA Tổ hợp TM VP cho thuê (ĐZ 372-E7.2)07:30 24/07/201708:30 24/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Tổ hợp TM VP cho thuêCắt MBATPKH
127575TBA Niềm Xá 207:30 24/07/201708:30 24/07/2017LM: Hoàng Văn Sinh C5B1Kh sau tuyến B - TBA Niềm Xá 2Cắt AB AB tuyến BTPKH
127572TBA Khắc Niệm 607:30 24/07/201709:00 24/07/2017NCS công tơ KH: Dương Thị Hồng C1ABCKh sau TBA sau TBA Khắc Niệm 6Cắt AB tổngTPKH
127574TBA Đại Phúc 1307:30 24/07/201709:00 24/07/2017LM: Ng Văn Bình C9B + Ng Huy Sự C4ABKh sau TBA Đại Phúc 13Cắt AB tổngTPKH
127567TBA số 2 Tổ hợp TM VP cho thuê (ĐZ 372-E7.2)08:30 24/07/201709:30 24/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA số 2 Tổ hợp TM VP cho thuêCắt MBATPKH
127576 08:45 24/07/201710:00 24/07/2017LM: Hoàng Trần Quân C8A1Kh sau tuyến A - TBA Vệ An 5Cắt AB tuyến ATPKH
127573TBA Vệ An 709:30 24/07/201710:30 24/07/2017NCS công tơ KH: Tống Văn Khởi C6CKh sau TBA sau tuyến C-TBA Vệ An 7Cắt AB tuyến CTPKH
127568TBA XNG Hưng Vượng (ĐZ 474-E7.4)09:45 24/07/201710:30 24/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA XNG Hưng VượngCắt MBATPKH
127569TBA Kho Ba Huyện (ĐZ 372-E7.2)10:45 24/07/201711:45 24/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Kho Ba HuyệnCắt MBATPKH
127577TBA Xuân ổ B13:30 24/07/201714:30 24/07/2017Tly: Công ty TNHH xây dựng Soi Sáng C14AKh sau Tuyến A - TBA Xuân ổ BCắt AB tuyến ATPKH
127570TBA Trường Công nhân KT (ĐZ 372-E7.2)13:30 24/07/201715:00 24/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Trường Công nhân KT Cắt MBATPKH
127571TBA số 2 Trường CĐ KTKT Bắc Ninh (ĐZ 372-E7.2)15:15 24/07/201716:15 24/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA số 2 Trường CĐ KTKT Bắc NinhCắt MBATPKH
127669Đường dây 0,4kV sau AB tổng TBA Ngăm Mạc00:00 25/07/201700:00 25/07/2017 Lắp mới công tơ 1pha tại cột 13A và thay 16 công tơ 1 pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhThôn Ngăm Mạc Xã Lãng Ngâm NgâmCắt AB tổng MBA Ngăm MạcGBKH
127670Tại cột 19A, 19A2 ĐD 0,4kV lộ A sau MBA Huề Đông00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp mới công tơ 3 pha cột 19A, tháo thanh lý công tơ 1 pha cột 19A2Một Phần thôn Huề Đông xã Đại Lai Cắt AB lộ A TBA Huề ĐôngGBKH
127671 Tủ 0,4kV , cột 1ABC Đường dây 0,4kV sau AB lộ B 00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Thay công tơ tổng, Lắp mới công tơ 1pha tại cột 13A và thay 10 công tơ 1 pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phần thôn Đoan Bái Xã Đại BáiCắt DCLLĐ xuống MBA Đoan Bái GBKH
127672Cột TBA Lan Hải00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp mới công tơ công tơ 3 pha cột TBACác khách hàng sau TBA Lan HảiCắt AB tổng TBA Lan HảiGBKH
127674Từ MBA đến tủ 0,4kV sau MBA Vạn Ty 200:00 25/07/201700:00 25/07/2017 Công ty TNHH xây dựng 5S: Thay thế tủ 0,4kV tại TBA Vạn Ty 2Một phần thôn Vạn Ty, xã Thái BảoCắt DCL xuống MBA Vạn Ty 2GBKH
127887Tại cột 7A trên đường dây 0,4kV sau MBA Huề Đông00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha cột 7A (kết hợp LM cột 19A)Một Phần thôn Huề Đông xã Đại Lai Cắt AB lộ A TBA Huề ĐônggbKH
127888Tại cột 14A trên đường dây 0,4kV MBA B.Nhân Thắng00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Tháo công tơ 3 pha cột 14Ađi kiểm định Một phần thôn Nhân Hữu xã Nhân ThắngCắt AB lộ B TBA B.Nhân Thắng 1gbKH
127889Tại cột 14A trên đường dây 0,4kV MBA B.Nhân Thắng00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp lại công tơ 3 pha cột 14A khi đã kiểm định xongMột phần thôn Nhân Hữu xã Nhân ThắngCắt AB lộ B TBA B.Nhân Thắng 1gbKH
127890Tại cột 5C2 Đường dây 0,4kV sau AB lộ C MBA Ngăm 00:00 25/07/201700:00 25/07/2017 Lắp mới công tơ 3 pha Một phần thôn Ngăm Lương Xã lãng NgâmCắt AB lộ C MBA Ngăm Lương 2gbKH
127891Tại cột 1A2, Đường dây 0,4kV sau AB lộ A MBA Lãng 00:00 25/07/201700:00 25/07/2017 Lắp mới công tơ 1 phaMột phần thôn Ngăm Lương Xã lãng NgâmCắt CD trong hòm chia điện tại cột 1A2gbKH
127892Tại cột 3A4 Đường dây 0,4kV sau AB lộ A MBA Lãng 00:00 25/07/201700:00 25/07/2017 Lắp mới công tơ 1 pha Một phần thôn Ngăm Lương Xã lãng NgâmCắt CD trong hòm chia điện tại cột 3A4gbKH
127893Tại cột 9A3 Đường dây 0,4kV sau AB lộ A MBA Phú D00:00 25/07/201700:00 25/07/2017 Lắp mới công tơ 1 pha Một phần Phú Dư Xã Quỳnh PhúCắt AB lộ A MBA Phú DưgbKH
127895Tại cột 11A trên đường dây 0,4kV MBA Đại Lai00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Tháo công tơ 1 pha cột 11A đi kiểm địnhKhông cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127896Tại cột 17B trên đường dây 0,4kV trên đường dây 000:00 25/07/201700:00 25/07/2017Tháo công tơ 1 pha đi kiểm định cột 17BKhông cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127897Tại cột 12AB trên đường dây 0,4kV MBA Vạn Ninh 200:00 25/07/201700:00 25/07/2017Tháo công tơ 1 pha cột 12AB đi kiểm địnhKhông cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127900Tại cột 9A3 trên đường dây 0,4kV sau MBA Đại Lai00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp mới công tơ công tơ 1 pha cột 9A3Không cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127901Tại cột 18B5 trên đường dây 0,4kV sau MBA Đại Lai00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp mới công tơ công tơ 1 pha cột 18B5Không cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127902Tại cột 17B trên đường dây 0,4kV MBA Cầu Đào 200:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp lại công tơ 1 pha cột 17B khi đã kiểm định xongKhông cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127903Tại cột 11A trên đường dây 0,4kV MBA Đại Lai00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp lại công tơ 1 pha cột 11A khi đã kiểm định xongKhông cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127904Tại cột 32B trên đường dây 0,4kV sau MBA Xuân La00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp mới công tơ công tơ 1 pha cột 32BKhông cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127905Tại cột 11A trên đường dây 0,4kV sau MBA Xuân La00:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp mới công tơ công tơ 1 pha cột 11AKhông cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127906Tại cột 12AB trên đường dây 0,4kV MBA Vạn Ninh 200:00 25/07/201700:00 25/07/2017Lắp lại công tơ 1 pha cột 12AB khi đã kiểm định xongKhông cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127673 Tại cột 1A2, 1AB Đường dây 0,4kV sau AB lộ AB TB00:00 25/07/201710:20 25/07/2017 Thay công tơ 3 pha theo đơn đề nghị của KH và tháo thanh lý công tơ 1 phaMột phần thôn Thủ Pháp xã Đông CứuCắt AB lộ AB TBA Lương Thủ PhápGBKH
127668Từ MBA đến tủ 0,4kV sau MBA Huề Đông 200:00 25/07/201710:30 25/07/2017 Công ty TNHH xây dựng 5S: Thay thế tủ 0,4kV tại TBA Huề Đông 2Một phần thôn Huề Đông , xã Đại LaiCắt DCL xuống MBA Huề Đông 2GBKH
127667ĐD 0,4kV sau TBA Song Quỳnh00:00 25/07/201711:00 25/07/2017 Đấu nối nhánh rẽ cột 11A, 12A, 14A,16A, 17A vào đường trục. Chuyển hòm công tơ, công tơ sang luwois mới, đấu cáp xuống hòm công tơ, thu hồi dây dẫn từ cột 10AB đến cột 19A, từ cột 11A đến cột 11A2, từ cột 12A đến cột 12A2, từ cột 14A đến cột 14A3, từ cộtMột phần thôn Song Quỳnh -Thị Trấn Gia Bình Cắt AB tổng MBA Song QuỳnhGBKH
127465ĐZ 35kV nhánh BN-QV lộ 372-E7.203:00 25/07/201704:30 25/07/2017Cty TNHH vật liệu điện và XL Thanh Xuân tháo hạ dây dẫn từ cột 18 đến 19 nhánh BN-QV Kh sau các phường Vân Dương và phường Đại PhúcCắt DCLPT BN-QV-7/1A; Cắt MC 376(E7.4)/43M; Cắt DCTPKH
127480ĐD 35kV lộ sau DCLPT 372 E74-7/63M thuộc lộ 372 E04:30 25/07/201706:00 25/07/2017 Công ty CP Anh Dũng tháo lèo điểm đấu vào TBA Gạch Bắc Hưng 2 ( N14535/0,4kV).( tại cột 102 lộ 372 E74 chung cột với cột 127 lộ 373E74). - Điện lực Tiên Du thay sứ táp lèo cột 125 lộ Xã Tân Chi, Minh Đạo, Hán Quảng, Bơm Tân ChiCắt DCLPT 372E74-7/63M; Cắt DCLPT 373E74-7/115; CắTDKH
127466ĐZ 35kV nhánh BN-QV lộ 372-E7.204:30 25/07/201716:30 25/07/2017Cty TNHH vật liệu điện và XL Thanh Xuân dựng cột, lắp xà sứ, thay dây dẫn nhánh địa chất K1 và từ cột 12 đến cột 18 nhánh BN-QV Kh sau các phường Vân Dương và phường Đại PhúcCắt DCLPT BN-QV-7/1A; Dây dẫn 3 pha từ cột 18 đến TPKH
127996 MBA, tủ 0,4kV và chân cột TBA phía dưới tủ 0,4kV 05:00 25/07/201707:00 25/07/2017Nâng công suất cho UBND TT Thứa theo đề nghị, thay công tơ tổng kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việcThôn Tân Dân TT ThứaCắt DCL và FCO xuống MBA.ltKH
127803Đường dây 0,4kV sau TBA Đông Xuyên05:30 25/07/201711:30 25/07/2017XDCB: Cty CP ĐL1 Đấu nối chuyển hộp c.tơ từ vị trí cột 10A đến cột 9B và các nhánh rẽ từ lưới cũ sang lưới mớiKH sau TBACắt AB tổngYPKH
127771ĐZ 0,4kV lộ B sau MBA Phù Khê Thượng B06:00 25/07/201711:30 25/07/2017Cty XLĐCN: Lắp hòm chia điện, thay công tơ, hòm công tơ.Một phần xã Phù Khê - TX.Từ SơnCắt AB lộ BTSKH
127758ĐZ 0.4KV sau TBA Ngọc Tỉnh 06:00 25/07/201716:00 25/07/2017Kéo dây, đấu nối các nhánh rẽ Thôn Ngọc Tỉnh xã Song LiễuCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127592TBA Ất Thôn (ĐZ 373-E7.4)06:00 25/07/201716:00 25/07/2017Dựng cột, thay dây dẫn KCL theo PA Chống quá tảiKh sau TBA Ất ThônCắt MBATPKH
127873ĐZ 0,4kV sau MBA Lai Nguyễn06:00 25/07/201716:00 25/07/2017PASCL 2017: Thay dây dẫn mới, hạ thu hồi dây dẫn từ cột 13AB - 18A, 15AB - 19B3.Thôn Lai Nguyễn xã Trung KệnhCắt AB tổngLTKH
127836ĐZ 0,4kV sau MBA Cảnh Hưng06:00 25/07/201717:00 25/07/2017XDCB: Công ty Duyên Hà lắp đặt phụ kiện, căng dây dẫn từ 8A-27A và các nhánh rẽ trong khoảng nàyMột phần thôn ThượngCắt AB tổngTDKH
127872ĐZ 0,4kV sau MBA Ngô Phần06:10 25/07/201716:00 25/07/2017PASCL 2017: Thay dây dẫn mới, hạ thu hồi dây dẫn. ĐLLT kết hợp Lắp công tơ PTKHM, Thay công tơ tổng và thay công tơ định kỳ, thanh lý công tơ kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việcMột phần thôn Ngô Phần xã Bình ĐịnhCắt DCL xuống MBA LTKH
127725ĐZ 0,4kV sau AB lộ C TBA An Bình 506:30 25/07/201707:00 25/07/2017Tháo công tơ đi kiểm định cột 10C1, chỉnh trang lưới điệnMột phần thôn Yên Ngô - xã An BìnhCắt AB lộ CTTKH
127716TBA Mai Thôn06:30 25/07/201711:00 25/07/2017Thay tủ 0.4kV Thôn Mai ThônCắt FCO xuống MBAQVKH
127775MBA Nội Trì B06:30 25/07/201711:30 25/07/2017PXXLĐ: Thay tủ PP 0,4kV (SCL bổ sung)Một phần P.Tân Hồng - TX.Từ SơnCắt DCL xuống MBATSKH
127773ĐZ 0,4kV lộ C sau MBA Tân Hồng 107:00 25/07/201708:30 25/07/2017ĐSX4: Lắp mới công tơ 3 pha (01KH).Một phần P.Tân Hồng - TX.Từ SơnCắt AB lộ CTSKH
127763ĐZ 0,4kV lộ B sau MBA Đồng Nguyên 107:00 25/07/201708:30 25/07/2017ĐSX1: Lắp mới công tơ 3 pha (01KH).Một phần P.Đông Ngàn - TX.Từ SơnCắt AB lộ BTSKH
127717ĐZ 0,4kV sau MBA T2-TBA Phố Mới 2.07:00 25/07/201708:30 25/07/2017Tháo thanh lý công tơ 3 pha, lắp công tơ 1 phaThôn Đỉnh sau MBA T2 TBA Phố Mới 2Cắt AB tổng MBA T2QVKH
127730ĐZ 0,4kV sau AB lộ B TBA Đồng Đoài 407:00 25/07/201708:30 25/07/2017Lắp công tơ PTKHM, tháo thanh lý cột 1B2, thay công tơ định kỳ 3 cái, chỉnh trang lưới điệnMột phần Thôn Đồng Đông- xã Đại Đồng ThànhCắt AB lộ BTTKH
127721ĐZ 0.4kV sau Từ Phong 207:00 25/07/201710:00 25/07/2017Xử lý mất an toàn cột 8ABThôn Từ Phong sau TBA Từ Phong 2Cắt AB tổngQVKH
127777ĐZ 0,4kV sau MBA Tam Sơn 2,3,4,1007:00 25/07/201711:00 25/07/2017ĐSX4: Tháo thanh lý công tơ 1 pha.KhôngKhông cắt điệnTSKH
127591TBA Bò Sơn 1 (ĐZ 372-E7.2)07:00 25/07/201715:00 25/07/2017Thay định kỳ 157 công tơ 1 pha và 03 công tơ 3 phaKh sau TBA Bò Sơn 1Cắt AB tổngTPKH
127722ĐZ 0.4kV sau TBA Phấn Trung 107:00 25/07/201716:00 25/07/2017Kéo dải căng dây dẫn mới, thao hạ dây dẫn cũ, đấu nối cáp xuống hòm và dây dẫn mới, lắp hòm chia điện, đấu nối các điểm lèoThôn Phấn Trung sau TBA Phấn Trung 1Cắt AB tổngQVKH
127584TBA Thị Cầu 11 (ĐZ 472-E7.4)07:15 25/07/201708:00 25/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Thị Cầu 11Cắt AB tổngTPKH
127578TBA Cty CNMT Minh Huy (ĐZ 471-E7.4)07:30 25/07/201708:30 25/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Cty CNMT Minh HuyCắt MBATPKH
127726ĐZ 0,4kV sau TBA Hồ 1107:30 25/07/201709:00 25/07/2017Lắp công tơ PTKHM cột 1A, thay công tơ định kỳ 02 cái, chỉnh trang lưới điệnKhu phố Đông Côi,- TT HồCắt AB tổngTTKH
127876MBA An Cường07:30 25/07/201710:00 25/07/2017Lắp công tơ PTKHM (KH Vĩnh) C 16A, Thay công tơ tổng, chuyển công tơ theo đề nghị của KH, chỉnh trang dọn dẹp lưới điện tại vị trí làm việc.Thôn An CườngCắt DCL xuống MBALTKH
127938ĐZ 0,4kV sau các MBA: Từ Sơn 2, Xóm Chùa, Số 3 KĐT07:30 25/07/201710:30 25/07/2017ĐSX1: Lắp mới công tơ 1 pha.KhôngKhông cắt điệntsKH
127997ĐZ 0,4kV và tủ MBA My Xuyên07:30 25/07/201710:30 25/07/2017Lắp công tơ 1 PTKHM (KH Biên) C 6A, thay công tơ tổng, chỉnh trang dọn dẹp lưới điện tại vị trí làm việc.Một phần thôn My XuyênCắt LBFCO xuống MBA ltKH
127743TBA Lê Xá07:30 25/07/201711:00 25/07/2017Thay tủ 0,4kV, chỉnh trang lưới điệnThôn Lê Xá xã Nguyệt ĐứcCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127744ĐZ 0,4kv sau TBA Lê Xá07:30 25/07/201711:00 25/07/2017Tháo công tơ tại cột 2B3 đế lắp sang cột 14AB Nguyệt Đức 1, thay công tơ định kỳ, lắp mới công tơ, chỉnh trang lưới điệnThôn Lê Xá xã Nguyệt ĐứcCắt AB tổngTTKH
127745ĐZ 0,4kv sau TBA Nguyệt Đức 107:30 25/07/201711:00 25/07/2017Lắp công tơ sau khi tháo từ TBA Lê Xá về, thay công tơ định kỳ, chỉnh trang lưới điện Thôn Kim Tháp xã Nguyệt ĐứcCắt AB tổngTTKH
127765ĐZ 0,4kV lộ B sau MBA Kim Thiều 108:00 25/07/201709:00 25/07/2017ĐSX2: Lắp mới công tơ 3 pha (01KH).Một phần xã Hương Mạc - TX.Từ SơnCắt AB lộ BTSKH
127768ĐZ 0,4kV lộ A sau MBA Mai Động 108:00 25/07/201709:00 25/07/2017ĐSX2: Lắp mới công tơ 3 pha (01KH).Một phần xã Hương Mạc - TX.Từ SơnCắt AB lộ ATSKH
127772MBA Số 2 CKMR08:00 25/07/201710:30 25/07/2017ĐSX3: Thay công tơ tổng và kiểm tra hệ đo đếm các KHMột phần KCN Châu Khê - TX.Từ SơnCắt DCLPT xuống MBA TSKH
127585TBA Thị Cầu 2 (ĐZ 472-E7.4)08:15 25/07/201709:15 25/07/2017Thay định kỳ 04 công tơ 3 phaKh sau TBA Thị Cầu 2Cắt AB tổngTPKH
127764ĐZ 0,4kV sau MBA Huy Hùng08:30 25/07/201710:00 25/07/2017ĐSX1: Lắp mới công tơ 3 pha (01KH).Cty Huy Hùng - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127579TBA Trường Công Nhân XD (ĐZ 376-E7.4)08:45 25/07/201709:45 25/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Trường Công Nhân XDCắt MBATPKH
127766ĐZ 0,4kV lộ C sau MBA số 3 Đồng Mấc09:00 25/07/201710:00 25/07/2017ĐSX2: Lắp mới công tơ 3 pha (01KH).Một phần xã Phù Khê - TX.Từ SơnCắt AB lộ CTSKH
127769ĐZ 0,4kV lộ A sau MBA Mai Động 609:00 25/07/201710:00 25/07/2017ĐSX2: Lắp mới công tơ 3 pha (01KH).Một phần xã Hương Mạc - TX.Từ SơnCắt AB lộ ATSKH
127847ĐZ 0,4kV sau TBA Dương Húc 309:00 25/07/201710:00 25/07/2017Lắp mới công tơ cột 11AMột phần thôn Long KhámCắt AB tổngTDKH
127731ĐZ 0,4kV sau AB lộ A TBA Đồng Đoài09:00 25/07/201710:30 25/07/2017Thay công tơ định kỳ 4 cái, lắp Công tơ PTKHM cột 1A, chỉnh trang lưới điệnMột phần Thôn Đồng Đoài- xã Đại Đồng ThànhCắt AB lộ ATTKH
127840MBA Duệ Nam09:00 25/07/201711:00 25/07/2017Lắp mới công tơ tại cột số 6A; Thay công tơ tổng và thay định kỳ công tơ tại cột 4A, 10A và chỉnh trang lưới điệnMột phần thôn Duệ NamCắt DCL xuống MBATDKH
127727ĐZ 0,4kV sau AB lộ B TBA Hồ 10C09:20 25/07/201710:20 25/07/2017Lắp công tơ PTKHM cột 4B, chỉnh trang lưới điệnThôn Lẽ,- TT HồCắt AB lộ BTTKH
127718ĐZ 0,4kV sau TBA Kiều Lương09:30 25/07/201710:30 25/07/2017Lắp mới công tơ 3 pha, tháo thanh lý 1 pha bó gọn dây sau công tơ, cáp nguồn, dây thông tin treo trên cộtThôn Kiều LươngCắt AB tổngQVKH
127586TBA Thị Cầu 4 (ĐZ 472-E7.4)09:30 25/07/201710:30 25/07/2017Thay định kỳ 04 công tơ 3 phaKh sau TBA Thị Cầu 4Cắt AB tổngTPKH
127580TBA Bơm Tăng áp Khắc Niệm (ĐZ 373-E7.4)10:00 25/07/201710:45 25/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Bơm Tăng áp Khắc NiệmCắt MBATPKH
127838MBA Tư Chi 210:00 25/07/201711:00 25/07/2017Thay công tơ tổngMột phần thôn Tư ChiCắt DCL xuống MBATDKH
127898Tại cột 5AB, 23A3 trên đường dây 0,4kV sau MBAVạn10:00 25/07/201711:00 25/07/2017Lắp mới công tơ công tơ 1 pha cột 5AB, 23A3Không cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127770ĐZ 0,4kV sau MBA số 6 KCNĐQ10:00 25/07/201711:30 25/07/2017ĐSX2: Lắp mới công tơ 3 pha (02KH).Một phần KCN ĐQ - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127767ĐZ 0,4kV lộ C sau MBA Phù Khê Thượng 210:00 25/07/201711:30 25/07/2017ĐSX2: Tháo thanh lý công tơ 3 pha (02KH).Một phần xã Phù Khê - TX.Từ SơnCắt AB lộ CTSKH
127846ĐZ 0,4kV sau TBA Đại Đồng 310:20 25/07/201711:10 25/07/2017Lắp mới công tơ cột 5BMột phần thôn Vân KhámCắt AB tổngTDKH
127894TĐ4 Đường dây 0,4kV sau AB lộ B TBA Gia Bình 110:50 25/07/201711:20 25/07/2017 Lắp mới công tơ 1 pha Không cắt điện Không cắt điệngbKH
127581TBA Cty Chân Thành (ĐZ 372-E7.2)11:00 25/07/201711:45 25/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điệnCắt MBATPKH
127899Tại cột 7B trên đường dây 0,4kV sau MBA Huề Đông11:15 25/07/201711:45 25/07/2017Lắp mới công tơ công tơ 1 pha cột 7BKhông cắt điệnKhông cắt điệngbKH
127588TBA Thị Cầu 10 (ĐZ 472-E7.4)13:30 25/07/201714:30 25/07/2017Thay định kỳ 05 công tơ 3 phaKh sau TBA Thị Cầu 10Cắt AB tổngTPKH
127844ĐZ 0,4kV sau TBA HTX Tri Phương13:30 25/07/201714:30 25/07/2017Lắp mới công tơ cột 1A7Một phần thôn Vân KhámCắt AB tổngTDKH
127837ĐZ 0,4kV sau MBA Nghĩa Chỉ 313:30 25/07/201714:30 25/07/2017Lắp mới công tơ cột 4A6MMột phần thôn Nghĩa ChỉCắt AB tổngTDKH
127719ĐZ 0,4kV sau TBA Hà Liễu 213:30 25/07/201714:30 25/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha và bó gọn dây sau công tơ, cáp nguồn, dây thông tin treo trên cột Thôn Hà Liễu sau TBA Hà Liễu 2Cắt AB tổngQVKH
127582TBA số 2 Đại Hoàng Nam (ĐZ 373-E7.2)13:30 25/07/201715:10 25/07/2017Thay định kỳ 03 công tơ 3 phaKh sau TBA số 2 Đại Hoàng NamCắt MBATPKH
127875 MBA, tủ 0,4kv và ĐZ 0,4kv sau MBA Quảng Nạp.13:30 25/07/201716:30 25/07/2017Xử lý rỉ dầu, thay công tơ tổng, thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việcThôn Quảng Nạp xã Quảng Phú.Cắt FCO xuống MBALTKH
127939ĐZ 0,4kV sau MBA:Cổng Keo 2, Tân Hồng 213:30 25/07/201716:30 25/07/2017ĐSX4: Lắp mới công tơ 1 pha.KhôngKhông cắt điệntsKH
127776MBA Tương Giang 11B13:30 25/07/201717:30 25/07/2017PXXLĐ: Thay tủ PP 0,4kV (SCL bổ sung)Một phần xã Tương Giang - TX.Từ SơnCắt DCL xuống MBATSKH
127999ĐZ 0,4 kV sau MBA Duyện Dương13:40 25/07/201716:20 25/07/2017Lắp công tơ 1 PTKHM (KH Đăng) C 3A1, chỉnh trang dọn dẹp lưới điện tại vị trí làm việc.Một phần thôn Duyện DươngCắt AB tổngltKH
127749TBA Đình Tổ 313:40 25/07/201716:40 25/07/2017Thay tủ 0,4kVThôn Đình TổCắt DCL xuống MBATTKH
127746ĐZ 0,4kv sau AB lộ B TBA Đại Trạch13:50 25/07/201714:50 25/07/2017Lắp mới cột 12B2, chỉnh trang lưới điệnThôn Đại Trạch xã Đình TổCắt AB lộ BTTKH
127728ĐZ 0,4kV sau AB lộ C TBA An Bình 514:00 25/07/201714:30 25/07/2017Lắp công tơ sau khi đi kiểm định về cột 10C1, chỉnh trang lưới điệnMột phần thôn Yên Ngô - xã An BìnhCắt AB lộ CTTKH
127748ĐZ 0,4kv sau AB lộ B TBA Đào Viên14:00 25/07/201715:00 25/07/2017Chuyển hòm công tơ từ 6B về 5BM1, từ 5BM2 về 5BM1, từ cột 9B về 11B, chỉnh trang lưới điệnThôn Đào Viên xã Nguyệt ĐứcCắt AB lộ BTTKH
127841MBA Núi Bất14:00 25/07/201715:00 25/07/2017Lắp mới công tơ tại cột số 4.1Một phần thôn Núi BấtCắt AB tổngTDKH
127842ĐZ 0,4kV sau MBA thôn Chè14:00 25/07/201715:00 25/07/2017Lắp mới công tơ tại cột số 9BMột phần thôn ChèCắt AB tổngTDKH
127732TBA Đạo Tú14:00 25/07/201715:30 25/07/2017Tháo thanh lý công tơ cột 1AB, thay công tơ định kỳ 7 cái, chỉnh trang lưới điệnMột Phần Thôn Đạo Tú- Xã Song hồCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127998Cột 12A ĐZ 0,4kV sau MBA Cường Tráng14:00 25/07/201716:00 25/07/2017Lắp công tơ PTKHM (KH Lâm) C 25A, chỉnh trang dọn dẹp lưới điện tại vị trí làm việc.Các KH Cột 12A ĐZ 0,4kV sau MBA Cường TrángCắt CD chia điệnltKH
127774ĐZ 0,4kV sau MBA Xóm Nội14:00 25/07/201717:00 25/07/2017ĐSX4: Thay dây dẫn kém chất lượng + Chuyển hòm công tơ.Một phần xã Phù Chẩn - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127874 MĐZ 0,4kv sau MBA Kim Đào 1.14:40 25/07/201716:30 25/07/2017Lắp công tơ PTKHM kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việcMột phần thôn Kim Đào TT ThứaCắt AB Lộ CLTKH
127589TBA Đáp Cầu 3 (ĐZ 372-E7.2)14:45 25/07/201715:45 25/07/2017Thay định kỳ 04 công tơ 3 phaKh sau TBA Đáp Cầu 3Cắt AB tổngTPKH
127729TBA Thôn Khoai14:50 25/07/201717:00 25/07/2017Thay công tơ tổng, lắp Công tơ PTKHM cột 8B, thay công tơ định kỳ 04 cái, tháo thanh lý cột 8A4.2, chỉnh trang lưới điệnMột phần Thôn Thượng Vũ- xã An BìnhCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127720ĐZ 0,4kV sau TBA Thị Thôn15:00 25/07/201716:00 25/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha và bó gọn dây sau công tơ, cáp nguồn, dây thông tin treo trên cột Thôn Thị ThônCắt AB tổngQVKH
127843MBA Thôn Đinh 215:00 25/07/201716:00 25/07/2017Thay công tơ tổng,Lắp mới công tơ cột 3B8Một phần thôn ĐinhCắt AB tổngTDKH
127839ĐZ 0,4kV sau MBA Ngang Khám15:00 25/07/201716:00 25/07/2017Chuyển vị trí công tơ từ côt 10A sang cột 7A6 Một phần thôn Ngang Nguyễn , Vân KhámCắt AB tổngTDKH
127467ĐZ 35kV nhánh BN-QV lộ 372-E7.215:00 25/07/201716:30 25/07/2017Cty TNHH vật liệu điện và XL Thanh Xuân căng dây dẫn từ cột 18 đến 19 nhánh BN-QV và đấu nối tại cột 19Kh sau các phường Vân Dương và phường Đại PhúcCắt DCLPT BN-QV-7/1A; Cắt MC 376(E7.4)/43M; Cắt DCTPKH
127747ĐZ 0,4kv sau AB lộ B, lộ C TBA Công Hà15:20 25/07/201716:30 25/07/2017Lắp mới cột 3BC, tháo thanh lý cột 10C, chỉnh trang lưới điệnThôn Công Hà xã Hà MãnCắt AB lộ B, lộ CTTKH
127583TBA Trường Năng Khiếu Hàn Thuyên (ĐZ 374-E7.4)15:30 25/07/201716:30 25/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Trường Năng Khiếu Hàn ThuyênCắt MBATPKH
127590TBA Thị Cầu 3 (ĐZ 472-E7.4)16:00 25/07/201716:45 25/07/2017Thay định kỳ 03 công tơ 3 phaKh sau TBA Thị Cầu 3Cắt AB tổngTPKH
127733ĐZ 0,4kV sau AB lộ B TBA Á Lữ 316:00 25/07/201717:30 25/07/2017Thay công tơ định kỳ 3 cái, lắp Công tơ PTKHM cột 8B3, chỉnh trang lưới điệnMột phần thôn Á Lữ- xã Đại Đồng ThànhCắt AB lộ BTTKH
127845MBA CT Maple16:30 25/07/201717:00 25/07/2017Tháo thanh lý công tơ tổng MBAMột phần thôn Vân KhámCắt DCLPT xuống MBA TDKH
127677Tủ 0.4kV, ĐZ 0.4kV TBA Du Tràng 200:00 26/07/201700:00 26/07/2017 Thay định kỳ công tơ tổng, TI và thay 37 công tơ 1pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phầnthôn Du tràng Xã Giang SơnCắt DCL(FCO) xuống MBA Du Tràng 2GBKH
127678TBA Đìa00:00 26/07/201700:00 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột XT Một Phần thôn Đìa xã Bình DươngCắt DCL(FCO) xuống MBA ĐìaGBKH
127679TBA Bùng00:00 26/07/201700:00 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột TBA Một Phần thôn Bùng xã Bình DươngCắt DCL(FCO) xuống MBA BùngGBKH
127680TBA Bùng Hạ00:00 26/07/201700:00 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột TBA Một Phần thôn Bùng xã Bình DươngCắt DCL(FCO) xuống MBA Bùng HạGBKH
127681TBA Phố Bùng00:00 26/07/201700:00 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột XT Một Phần thôn Đìa, Bùng xã Bình DươngCắt DCL(FCO) xuống MBA Phố BùngGBKH
127685TBA Phương Độ 200:00 26/07/201700:00 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột TBA Một Phần thôn Phương Độ xã Bình DươngCắt DCL(FCO) xuống MBA Phương Độ 2GBKH
127686TBA NTTS Bình Dương00:00 26/07/201700:00 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột TBA Một Phần thôn Gia Phú xã Bình DươngCắt DCLLĐ xuống MBA NTTS Bình DươngGBKH
127687 ĐZ 0.4kV TBA Gia Bình 200:00 26/07/201700:00 26/07/2017 Thay 43 công tơ 1pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phần thôn Phú Ninh- TTGB Cắt AB lộ B MBA Gia BÌnh 2GBKH
127688ĐZ 0.4kV TBA Bảo Tháp 200:00 26/07/201700:00 26/07/2017 Thay 12 công tơ 1pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phần thôn Bảo Tháp Xã Đông Cứu Cắt AB tổng MBA Bảo Tháp 2GBKH
127689TBA Hương Triện 200:00 26/07/201700:00 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột TBA Một Phần thôn Hương Triện xã Nhân ThắngCắt DCL(FCO) xuống MBA Hương Triện 2GBKH
127690TBA Gia Phú00:00 26/07/201700:00 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột TBA Một Phần thôn Gia Phú xã Bình DươngCắt DCL(FCO) xuống MBAGia PhúGBKH
127691TBA T1 B.Bình Dương00:00 26/07/201700:00 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột TBA Một Phần thôn Gia Phú xã Bình DươngCắt DCL(FCO) xuống MBA T1 GBKH
127908Tại cột 7B, 21B trên đường dây 0,4kV MBA NTTS Bìn00:00 26/07/201700:00 26/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha cột 7B, 21B (Kết hợp với thay định kỳ công tơ tổng)Một Phần thôn Gia Phú xã Bình DươngCắt AB lộ B TBA NTTS Bình DươnggbKH
127682 ĐZ 0.4kV TBA Cứu Sơn 200:00 26/07/201710:30 26/07/2017 Thay 12 công tơ 1pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phần thôn Cứu Sơn Xã Đông Cứu Cắt AB tổng MBA Cứu Sơn 2GBKH
127676 Tủ 0,4kV và ĐZ 0.4kV sau TBA Đại Bái 500:00 26/07/201710:30 26/07/2017 Lắp hòm , hộp chia điện và đấu nối cáp xuống hòm chia điện trên đường dây 0,4kV sau TBA Đại Bái 45 Làng mới Xã Đại Bái Cắt AB tổng MBA Đại Bái 5GBKH
127683TBA Bùng Thượng00:00 26/07/201710:45 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột TBA Một Phần thôn Bùng xã Bình DươngCắt DCL(FCO) xuống MBA Bùng ThượngGBKH
127675ĐD 0,4kV sau TBA Đìa Trên00:00 26/07/201711:00 26/07/2017 Thay dây dẫn từ cột 5ABC đến cột 9A, từ cột 7BC đến cột 7B2, từ cột 14A đến cột 19A, từ cột 11B đến cột 19B, từ cột 12B đến cột 12B1, từ cột 10B5 đến cột 16B, từ cột 8B đến cột 10B6, từ cột 10B đến cột 10B2, từ cột 9B đến cột 9B3, từ cột 14B đến cột 19AMột phần thôn Đìa xã Bình Dương Cắt AB tổng MBA Đìa TrênGBKH
127472ĐZ 22kV lộ 472-E7.403:00 26/07/201704:00 26/07/2017Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Mỹ Đình và ĐLTPBN tháo lèo cột 18M (giữa khoảng cột 12-13 ĐD 472 E74) và tháo lèo đầu cáp ngầm tại cột 5 nhánh Phúc SơnKh sau các phường Võ Cường, xã Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, Vệ An, Vạn An, xã Hòa Long+ Tại E7.4: Cắt MC 472; Đóng DTĐ 472-76. + Ngoài ĐTPKH
127468ĐZ 35kV nhánh BN-QV lộ 372-E7.203:00 26/07/201716:00 26/07/20171.Cty TNHH vật liệu điện và XL Thanh Xuân dựng cột, lắp xà sứ, thay dây dẫn nhánh địa chất K1 và từ cột 12 đến cột 18 nhánh BN-QV. 2. Công ty Duyên Hà Đấu nối mạch vòng lộ 371-E27.2 và 372-E7.2 tại cột TBA Địa Chất K1. Kh sau các phường Vân Dương và phường Đại PhúcCắt DCLPT BN-QV-7/1A; Cắt không điện DCL QV2-7/19(TPKH
127469ĐZ 35kV lộ 372-E7.2 từ cột 66 đến cột 11603:00 26/07/201704:30 26/07/2018ĐLTPBN tháo lèo đầu cáp ngầm tại cột 75Kh sau các phường Vũ Ninh, Thị Cầu và Đáp CầuCắt DCLPT 372(E7.2)-7/66; Cắt DCLPT 372(E7.2)-7/11TPKH
127473ĐD 472 E74 đoạn từ sau lèo 18 M đến lèo cột 05 N.P04:00 26/07/201716:00 26/07/20171.Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Mỹ Đình tháo hạ dây dẫn cũ, căng dây dẫn mới, đấu nối cáp ngầm từ cột 23 đến cột 33, thay dây dẫn nhánh Vệ An 3. 2. Công ty TNHH xây dựng số 10 dựng cột lắp đặt thiết bị giàn TBA và đấu nối nghiệm thu TBA Ủy Kh sau các xã Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, Vệ An, Vạn An, xã Hòa LongLèo cột 18M (giữa khoảng cột 12-13 DD D 472 E74) tTPKH
127470ĐZ 35kV lộ 372-E7.2 từ cột 66 đến cột 7504:30 26/07/201715:30 26/07/2019Cty Duyên Hà dựng cột, lắp đặt xà, sứ, DCLPT và MC 66M(giữa khoảng cột 66-67) và đấu nối cáp ngầm mạch vòng 371-E27.5 và 372-E7.2 tại cột 70Kh sau các phường Vũ Ninh.Cắt DCLPT 372(E7.2)-7/66; Lèo đầu cáp ngầm cột 75 TPKH
127812Đường dây 0,4kV sau TBA Đông 305:30 26/07/201710:00 26/07/2017SCL: PX XLĐ Thay thế 18 hòm công tơ 1 pha, 1 hòm công tơ 3 pha KCL bằng 18 hộp công tơ 1 pha loại H4 composite, 1 hòm công tơ 3 pha composite và thay công tơ , đấu nối lại và bó gọn dây ra sau công tơ, dây cáp viễn thông từ cột 2A-10A và các nhánh rẽkhông cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnYPKH
127817Đường dây 0,4kV sau TBA Phú Mẫn 105:30 26/07/201711:30 26/07/2017XDCB: Cty CP ĐL1 Đấu nối chuyển 20 hộp c.tơ từ vị trí cột cũ sang cột mớiKH sau AB lộ BCắt AB lộ BYPKH
127779ĐZ 0,4kV lộ C sau MBA Phù Khê Thượng06:00 26/07/201711:30 26/07/2017Cty XLĐCN: Lắp hòm chia điện, thay công tơ, hòm công tơ.Một phần xã Phù Khê - TX.Từ SơnCắt AB lộ CTSKH
127850MBA Thôn Dền06:00 26/07/201714:00 26/07/2017XDCB: Công ty Duyên Hà dựng thay thế 08 cột; Điện lực Tiên Du Thay tủ kém chất lượng, chuyển hòm công tơ tại chân cột TBAMột phần thôn DềnCắt DCL xuống MBATDKH
127612TBA Xóm 5 ĐP (ĐZ 376-E7.4)06:00 26/07/201715:00 26/07/2017Dựng cột, thay dây dẫn KCL theo PA Chống quá tảiKh sau TBA Xóm 5 Đại PhúcCắt MBATPKH
127780MBA số 2 Đồng Bèo06:00 26/07/201716:00 26/07/2017Cty TBĐ Bắc Ninh: Thay tủ PP công tơ. PXXLĐ: Thay tủ PP 0,4kV (SCL bổ sung)Một phần xã Phù Khê - TX.Từ SơnCắt DCL+SI xuống MBATSKH
127759ĐZ 0.4KV sau TBA Tứ Cờ06:00 26/07/201716:00 26/07/2017Kéo dây, đấu nối các nhánh rẽ Thôn Tứ Cờ xã Ngũ Thái Cắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127804Đường dây 0,4kV sau TBA Yên Lãng 206:00 26/07/201716:30 26/07/2017Dịch chuyển ĐZ 0,4kV từ vị trí cột 2 đến vị trí cột 9, thay c.tơ tổng.KH sau TBACắt DCL xuống MBAYPKH
127877ĐZ 0,4kV sau MBA Quảng Cầu06:10 26/07/201716:00 26/07/2017PASCL 2017: Thay dây dẫn mới, hạ thu hồi dây dẫnMột phần thôn Quảng Cầu xã Bình ĐịnhCắt AB tổngLTKH
127950Đường dây 0,4kV sau TBA Yên Lãng 206:30 26/07/201707:00 26/07/2017Tháo 2 KH 1 pha đi kiểm định theo đơn đề nghị KHKhông cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127878 MBA, tủ 0,4kv và ĐZ 0,4kv sau MBA Quảng Bố 2.06:30 26/07/201710:30 26/07/2017Xử lý rỉ dầu, thay công tơ tổng, thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việcMột phần thôn Quảng Bố xã Quảng Phú.Cắt LBFCO xuống MBALTKH
127734TBA Mão Điền 106:30 26/07/201711:00 26/07/2017Thay tủ 0,4kV, tháo hạ thu hồi dây, chuyển lèo, cáp muyle lộ dây cũ sang lộ dây mới, chỉnh trang lưới điệnMột phần Thôn 5 - xã Mão ĐiềnCắt DCL xuống MBATTKH
127781MBA Xóm 506:30 26/07/201711:30 26/07/2017PXXLĐ: Thay tủ PP 0,4kV (SCL bổ sung). Cty XLĐ1: Lắp hộp chia điện, đấu nối nhánh rẽ và kéo dây.Một phần P.Đồng Nguyên - TX.Từ SơnCắt DCL xuống MBATSKH
127805Đường dây 0,4kV sau TBA Phong Xá 307:00 26/07/201707:30 26/07/2017Tháo c.tơ 1 pha đi kiểm định theo đề nghị KHkhông cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127811Đường dây 0,4kV sau TBA Yên Lãng 07:00 26/07/201708:00 26/07/2017Dịch công tơ 1 pha theo đề nghị KHKH sau TBACắt AB tổngYPKH
127814Đường dây 0,4kV sau TBA Huyện 307:00 26/07/201708:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha , chỉnh trang lưới điện tại cột 4B1KH sau AB lộ BCắt AB lộ BYPKH
127956Đường dây 0,4kV sau TBA Cầu Gạo 207:00 26/07/201708:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 3 pha, chỉnh trang lưới điện, tháo TL 1 pha tại cột 11B-1KH sau AB lộ BCắt AB lộ BypKH
127853ĐZ 0,4kV sau MBA Việt Đoàn 307:00 26/07/201709:00 26/07/2017Thay công tơ định kỳ 3 pha 06 cái thôn Liên ẤpCắt AB tổngTDKH
127986ĐZ 0,4kV sau TBA Giới Tế 207:00 26/07/201710:00 26/07/2017XDCB: Công ty CP Anh Dũng trồng cột từ vị trí 1-15Một phần thôn Giới TếCắt AB tổngtdKH
127606TBA Y Na 3 (ĐZ 472-E7.4)07:00 26/07/201710:30 26/07/2017Dịch chuyển tủ 3B theo đề nghị của KHKh sau TBA Y Na 3Cắt MBATPKH
127778MBA Tân Lập 207:00 26/07/201711:30 26/07/2017ĐSX1: Đấu nối, tiếp nhận KH sau MBA Đình bảng 9 + Lắp mới và nâng công suất KH.Một phần P.Đình Bảng - TX.Từ SơnCắt DCL+SI xuống MBATSKH
127857 MBA Chè 207:00 26/07/201711:30 26/07/2017Thay định kỳ 5 công tơ 3 pha; Thay tụ bù tại cột 15B, 20A, chỉnh trang lưới điện và thay công tơ tổng Một phần thôn ChèCắt DCL xuống MBATDKH
127848ĐZ 0,4kV sau MBA Cổ Miếu và Cổ Miếu 307:00 26/07/201715:00 26/07/2017XDCB: Công ty Hà Anh thay cột 10B1, 12B, 12B3.1 Cổ Miếu 3, Căng dây lấy độ võng, chuyển hòm công tơ từ 10B-10B5, 12B-12B5.4 Cổ MiếuMột phần thôn Cổ MiếuCắt AB tổng TBA Cổ Miếu, Cổ Miếu 3TDKH
127723ĐZ 0.4kV sau TBA Đồng Sài 207:00 26/07/201715:00 26/07/2017Thay chống sét van tại mặt MBA + Kéo dải căng dây dẫn mới, tháo hạ dây dẫn cũ, đấu nối cáp xuống hòm vào dây dẫn mới, lắp hộp chia điện, đấu nối các điểm lèo Thôn Đồng SàiCắt LBFCO xuống MBAQVKH
127611TBA Niềm Xá 4 (ĐZ 472-E7.4)07:00 26/07/201715:00 26/07/2017Thay định kỳ 174 công tơ 1 pha Kết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt AB tổngTPKH
127600MBA T1-TBA Bơm Vợi Đặng (ĐZ 374-E7.4)07:30 26/07/201708:30 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127593TBA Phú Hưng (ĐZ 471-E7.4)07:30 26/07/201708:30 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Phú HưngCắt MBATPKH
127916ĐZ 0,4kV sau TBA Mão 207:30 26/07/201708:30 26/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha và bó gọn dây sau công tơ, cáp nguồn, dây thông tin treo trên cột Thôn Mão sau TBA Mão 2Cắt AB tổngqvKH
127806Đường dây 0,4kV sau TBA Ô Cách 207:30 26/07/201709:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 3 pha , chỉnh trang lưới điện tại cột 11C, thay c.tơ tổngKH sau TBACắt DCL xuống MBAYPKH
127609TBA Khu 1A (ĐZ 374-E7.4)07:30 26/07/201710:30 26/07/2017Thay định kỳ 45 công tơ 1 pha và 02 công tơ 3 phaKh sau TBA Khu 1ACắt AB tổngTPKH
127750TBA Văn Quan07:30 26/07/201711:00 26/07/2017Thay tủ 0,4kvThôn Văn Quan xã Trí QuảCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127751ĐZ 0,4kv sau TBA Văn Quan07:30 26/07/201711:00 26/07/2017Thay công tơ định kỳ 15 cái, chuyển hòm công tơ từ cột cũ sang cột mới, chỉnh trang lưới điệnThôn Văn Quan xã Trí QuảCắt AB tổngTTKH
127852MBA Tử Nê07:30 26/07/201714:00 26/07/2017Thay tủ 0,4kvMột phần thôn Tử NêCắt DCL xuống MBATDKH
127880Lộ B ĐZ 0,4 kV sau MBA Hương Trai 207:30 26/07/201716:20 26/07/2017Chuyển hòm công tơ từ cột cũ sang cột mới, thu hồi dây dẫn, thay dây dẫn, thay công tơ đến hạn KĐ, chỉnh trang dọn dẹp lưới điện.Một phần thôn Hương TraiCắt AB lộ BLTKH
127951Đường dây 0,4kV sau TBA Yên Lãng08:00 26/07/201708:30 26/07/2017Thay c.tơ 1 pha nâng CS tại cột 3-3-1A Không cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127782MBA Trịnh Tháp 108:00 26/07/201710:00 26/07/2017ĐSX3: Thay công tơ tổng và kiểm tra hệ đo đếm các KHTBA khách hàngCắt DCL xuống MBA TSKH
127601MBA T2-TBA Bơm Vợi Đặng (ĐZ 374-E7.4)08:15 26/07/201708:45 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127594TBA Phòng Cảnh Sát 113 (ĐZ 471-E7.4)08:30 26/07/201709:30 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Phòng Cảnh Sát 113Cắt MBATPKH
127602MBA TD-TBA Bơm Vợi Đặng (ĐZ 374-E7.4)09:00 26/07/201709:30 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127815Đường dây 0,4kV sau TBA Văn Môn09:00 26/07/201710:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 3 pha , chỉnh trang lưới điện tại cột 1B7KH sau AB lộ BCắt AB lộ BYPKH
127952Đường dây 0,4kV sau TBA Đại Lâm 309:00 26/07/201710:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha, chỉnh trang lưới điện tại cột 1ABKH sau TBACắt AB tổngypKH
127957Đường dây 0,4kV sau TBA Đông Mai09:00 26/07/201710:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 3 pha, chỉnh trang lưới điện tại cột 7BKH sau AB lộ BCắt AB lộ BypKH
127603MBA T3-TBA Bơm Vợi Đặng (ĐZ 374-E7.4)09:30 26/07/201710:00 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127917ĐZ 0,4kV sau TBA Yên Đinh09:30 26/07/201710:30 26/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha và bó gọn dây sau công tơ, cáp nguồn, dây thông tin treo trên cột Thôn Yên Đinh sau TBA Yên ĐinhCắt AB tổngqvKH
127595TBA TT Y Tế Dự Phòng (ĐZ 472-E7.4)09:30 26/07/201710:45 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127854ĐZ 0,4kV sau MBA Việt Đoàn 1009:30 26/07/201711:00 26/07/2017Thay công tơ định kỳ 3 pha 05 cái thôn Liên ẤpCắt AB tổngTDKH
127907Tại cột 16A trên đường dây 0,4kV MBA Gia Phú 310:00 26/07/201711:00 26/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha cột 16A (Kết hợp với thay định kỳ công tơ tổng)Một Phần thôn Gia Phú xã Bình DươngCắt AB lộ A TBA Gia PhúgbKH
127684TBA Gia Phú 310:00 26/07/201711:00 26/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột XT Một Phần thôn Gia Phú xã Bình DươngCắt DCL(FCO) xuống MBA Gia Phú 3GBKH
127807Đường dây 0,4kV sau TBA Chi Long 410:00 26/07/201711:00 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha không cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127813Đường dây 0,4kV sau TBA Đông 310:00 26/07/201716:30 26/07/2017SCL: PX XLĐ Thay thế 35 hòm công tơ 1 pha, 1 hòm công tơ 3 pha KCL bằng 35 hộp công tơ 1 pha loại H4 composite , 1 hòm công tơ 3 pha composite và thay công tơ, đấu nối lại và bó gọn dây ra sau công tơ, dây cáp viễn thông từ cột 2B-11B và các nhánh rẽ không cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnYPKH
127604TBA Bơm Hữu Chấp (560kVA) - ĐZ 472-E7.410:15 26/07/201710:50 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127958Đường dây 0,4kV sau TBA Phù Xá 210:30 26/07/201711:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127596TBA Niềm Xá 3 (ĐZ 472-E7.4)10:45 26/07/201711:45 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127605TBA Bơm Hữu Chấp (320kVA) - ĐZ 472-E7.410:50 26/07/201711:30 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127851MBAThôn Thượng13:00 26/07/201717:00 26/07/2017XDCB: Công ty Duyên Hà dựng thay thế 09 cột; Điện lực Tiên Du thay công tơ tổngMột phần thôn ThượngCắt DCL xuống MBATDKH
127808Đường dây 0,4kV sau TBA Phong Xá 313:30 26/07/201714:00 26/07/2017Lắp c.tơ 1 pha sau khi đi kiểm định theo đề nghị KH xongkhông cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127953Đường dây 0,4kV sau TBA Yên Lãng 213:30 26/07/201714:00 26/07/2017Lắp 2 KH 1 pha sau khi đi kiểm định theo đơn đề nghị KH xongKhông cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127597TBA Hoàng Gia (ĐZ 471-E7.4)13:30 26/07/201714:30 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Hoàng GiaCắt MBATPKH
127948Đường dây 0,4kV sau TBA Thọ Khê13:30 26/07/201715:00 26/07/2017XDCB: Cty CP ĐL1 tạo khoảng không điện từ cột13B-14B, tách lưới san tải, ĐLYP thay c.tơ tổng KH sau TBACắt DCL xuống MBAypKH
127610TBA Xóm 3 ĐP (ĐZ 372-E7.2)13:30 26/07/201716:00 26/07/2017Thay định kỳ 32 công tơ 1 pha và 09 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt AB tổngTPKH
127783ĐZ 0,4kV sau MBA Dương lôi 2,3; Thôn Lã13:30 26/07/201716:30 26/07/2017ĐSX4: Tháo thanh lý công tơ 1 pha.KhôngKhông cắt điệnTSKH
127784ĐZ 35kV nhánh Hanaka13:30 26/07/201716:30 26/07/2017ĐSX4: Phát quang hành lang lưới điệnKhôngKhông cắt điệnTSKH
127879 MBA, tủ 0,4kv và ĐZ 0,4kv sau MBA Đào Xá.13:30 26/07/201716:30 26/07/2017Thay công tơ tổng, Thay công tơ định kỳ, thay thế khởi động từ, công tắc tơ, ATM tại tủ tụ bù kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việc, treo chữ tên lộ.Thôn Đào xá xã Trung ChínhCắt DCL + FCO xuống MBALTKH
128000 MBA, tủ 0,4kV và ĐZ 0,4kV sau MBA Nghĩa La.13:30 26/07/201716:30 26/07/2017Lắp công tơ PTKHM, Thay công tơ tổng, kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việc.Thôn Nghĩa La xã Trung ChínhCắt FCO xuống MBAltKH
127752ĐZ 0,4kv sau TBA Thanh Khương 213:50 26/07/201716:30 26/07/2017Chuyển hòm công tơ, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, chỉnh trang lưới điệnThôn Lũng Khê xã Thanh KhươngCắt AB tổngTTKH
127753TBA Bút Tháp 213:50 26/07/201716:30 26/07/2017Thay tủ 0,4kVThôn Bút Tháp xã Đình TổCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127849ĐZ 0,4kV sau TBA Cổ Miếu 14:00 26/07/201715:00 26/07/2017Kết hợp lịch cắt điện để Chuyển vị trí công tơ tại cột 4B5 , cột 4B5.3Một phần thôn Cổ MiếuCắt AB tổngTDKH
127855MBA Đại Tảo 214:00 26/07/201715:00 26/07/2017Thay định kỳ công tơ tổng, thay định kỳ công tơ cột 3AMột phần thôn Đại TảoCắt DCL xuống MBATDKH
127918ĐZ 0,4kV sau TBA Ngọc Sơn 214:00 26/07/201715:00 26/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha và bó gọn dây sau công tơ, cáp nguồn, dây thông tin treo trên cột Thôn Cựu Tự sau TBA Ngọc Sơn 2Cắt AB tổngqvKH
127960Đường dây 0,4kV sau TBA An Tập14:00 26/07/201715:00 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127925TBA Thượng Trì Làng14:00 26/07/201715:00 26/07/2017Thay công tơ tổng định kỳThôn Thượng Trì Làng - xã Hoài ThượngCắt DCL(FCO) xuống MBAttKH
127927TBA Hoài Thượng 414:00 26/07/201715:00 26/07/2017Thay công tơ tổng định kỳThôn Đại Mão - xã Hoài ThượngCắt DCL(FCO) xuống MBAttKH
127929TBA Xóm Công14:00 26/07/201715:00 26/07/2017Thay công tơ tổng định kỳXóm Công - xã Mão ĐiềnCắt DCL(FCO) xuống MBAttKH
127816Đường dây 0,4kV sau TBA Vọng Nguyệt 214:00 26/07/201715:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha , chỉnh trang lưới điện tại cột 4ABKH sau TBACắt AB tổngYPKH
127858 MBA Chè 314:00 26/07/201716:30 26/07/2017Thay công tơ tổng, thay định kỳ 5 công tơ 3 pha tại chân cột TBA dưới tủ 0,4KV, cột1A, 6A, 10A, 21A ; Thay tụ bù tại cột 17A, 20A, Tháo tụ bù cột 12A3 chỉnh trang lưới điện Một phần thôn ChèCắt DCL xuống MBATDKH
127809Đường dây 0,4kV sau TBA Trung Lạc 214:30 26/07/201715:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha không cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127598TBA MoNoCams VN (ĐZ 472-E7.4)14:30 26/07/201715:30 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA MoNoCams VN Cắt MBATPKH
127954Đường dây 0,4kV sau TBA Ô Cách 414:30 26/07/201716:00 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 3 pha, chỉnh trang lưới điện tại cột 8B-2A, tháo TL c.tơ 3 pha tại cột 8BC ( Thay c.tơ nâng CS)KH sau TBACắt AB tổngypKH
127961Đường dây 0,4kV sau TBA An Tập15:00 26/07/201716:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha, chỉnh trang lưới điện tại cột 1A KH sau AB lộ ACắt AB lộ AypKH
127949Đường dây 0,4kV sau TBA Thọ Khê 215:00 26/07/201716:30 26/07/2017XDCB: Cty CP ĐL1 đấu nối lộ cáp mới kéo tại tủ PP 0,4 TBA Thọ Khê 2, và tại cột 21B ĐZ 0,4kV sau TBA Thọ Khê.ĐLYP thay c.tơ tổngKH sau TBACắt DCL xuống MBAypKH
127930TBA Mão Điền 515:30 26/07/201716:30 26/07/2017Thay công tơ tổng định kỳMột phần thôn 3 - xã Mão ĐiềnCắt DCL(FCO) xuống MBAttKH
127928TBA Đông Quang15:30 26/07/201716:30 26/07/2017Thay công tơ tổng định kỳThôn Đại Mão - xã Hoài ThượngCắt DCL(FCO) xuống MBAttKH
127926TBA Thượng Ấp15:30 26/07/201716:30 26/07/2017Thay công tơ tổng định kỳThôn Thượng Trì Ấp - xã Hoài ThượngCắt DCL(FCO) xuống MBAttKH
127856MBA Việt Đoàn 215:30 26/07/201716:30 26/07/2017Thay định kỳ công tơ tổngMột phần thôn Long Văn Cắt DCL xuống MBATDKH
127919ĐZ 0,4kV sau TBA An Trạch 215:30 26/07/201716:30 26/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha và bó gọn dây sau công tơ, cáp nguồn, dây thông tin treo trên cột Thôn An Trạch sau TBA TBA An Trạch 2Cắt AB tổngqvKH
127599TBA Cty XD Việt Đức (ĐZ 472-E7.4)15:30 26/07/201716:30 26/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127471ĐZ 35kV lộ 372-E7.2 từ cột 66 đến cột 11615:30 26/07/201717:00 26/07/2018ĐLTPBN đấu lèo đầu cáp ngầm tại cột 75Kh sau các phường Vũ Ninh, Thị Cầu và Đáp CầuCắt DCLPT 372(E7.2)-7/66; Cắt DCLPT 372(E7.2)-7/11TPKH
127474ĐZ 22kV lộ 472-E7.416:00 26/07/201717:00 26/07/2017Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Mỹ Đình và ĐLTPBN đấu lèo cột 18M (giữa khoảng cột 12-13) và đấu lèo đầu cáp ngầm tại cột 5 nhánh Phúc SơnKh sau các phường Võ Cường, xã Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, Vệ An, Vạn An, xã Hòa Long+ Tại E7.4: Cắt MC 472; Đóng DTĐ 472-76. + Ngoài ĐTPKH
127810Đường dây 0,4kV sau TBA Thọ Đức 216:00 26/07/201717:00 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha không cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnYPKH
127959Đường dây 0,4kV sau TBA Tái ĐC Trung Nghĩa16:00 26/07/201717:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha, chỉnh trang lưới điện tại cột 1BKH sau AB lộ BCắt AB lộ BypKH
127955Đường dây 0,4kV sau TBA Đông Yên 416:30 26/07/201717:30 26/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha, chỉnh trang lưới điện tại cột 8AKH sau AB lộ ACắt AB lộ AypKH
127909Tại tủ 0,4kV và ĐD 0,4kV sau MBA Huề Đông00:00 27/07/201700:00 27/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột TBA và thay 16 công tơ 3 pha hết hạn kiểm địnhMột Phần thôn Huề Đông xã Đại Lai Cắt DCL(FCO) xuống MBA Huề ĐônggbKH
127910Tại cột 13DG Đường dây 0,4kV sau AB lộ DG tủ 0.4k00:00 27/07/201700:00 27/07/2017 Lắp mới công tơ 3 pha Một phần Xóm Ngoài xã Đại báiCắt AB lộ DG tủ 0.4kV số 1 TBA Đại Bái 2gbKH
127911Tại cột 17A2 Đường dây 0,4kV sau AB lộ A TBAQuỳn00:00 27/07/201700:00 27/07/2017 Lắp mới công tơ 1 pha Một phần thôn Quỳnh Bội Xã Quỳnh PhúCắt AB lộ C TBA Gia Bình 8gbKH
127912 Tại cột 14C Đường dây 0,4kV sau AB lộ C TBA Gia00:00 27/07/201700:00 27/07/2017 Lắp mới công tơ 1 pha Một phần thôn Phú Ninh TTGBCắt AB lộ C TBA Gia bình 8gbKH
127915Tại cột 12B1 trên đường dây 0,4kV lộ B sau MBA Cầ00:00 27/07/201700:00 27/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha cột 12B1Một Phần thôn Cầu Đào xã Nhân ThắngCắt AB lộ B TBA Cầu ĐàogbKH
127694ĐD 0,4kV sau TBA Ngăm Lương 00:00 27/07/201700:00 27/07/2017Thay cột 5AC, 5A1, thay dây dẫn từ cột 5AC đến cột 5A1, chuyển hòm công tơ, công tơ sang lưới mới: 01 hòm H4 =03, 01 hòm công tơ 3 pha, 02 hòm H2.Một phần Thôn Ngăm Lương Xã lãng Ngâm Cắt AB tổng MBA Ngăm Lương GBKH
127695Từ MBA đến tủ 0,4kV sau MBA Thiên Đức00:00 27/07/201700:00 27/07/2017 Công ty TNHH xây dựng 5S: Thay thế tủ 0,4kV tại TBA Thiên ĐứcMột phần thôn Thiên Đức, xã Thái BảoCắt DCL xuống MBA Thiên ĐứcGBKH
127692Từ MBA đến tủ 0,4kV sau MBA Phúc Lai00:00 27/07/201710:30 27/07/2017 Công ty TNHH xây dựng 5S: Thay thế tủ 0,4kV tại TBA Phúc LaiMột phần thôn Phúc Lai, xã Xuân LaiCắt DCL xuống MBA Phúc LaiGBKH
127693ĐD 0,4kV sau TBA Ngăm Lương 300:00 27/07/201711:00 27/07/2017 Kéo dây dẫn từ cột 5AB đến cột 5A3, thay dây dẫn, chuyển hộp công tơ, công tơ sang lưới mới từ cột 8AB đến cột 8A3.2A, từ cột 10AB đến cột 16B, từ cột 12A đến cột 12A3, từ cột 16B đến cột 16B2Một phần Thôn Ngăm Lương Xã lãng Ngâm Cắt AB tổng MBA Ngăm Lương 3GBKH
127913Tại tủ 0,4kV và ĐD 0,4kV sau MBA Phương Triện00:00 27/07/201711:00 27/07/2017Thay công tơ tổng, treo thẻ tên lộ cột TBA và thay 10 công tơ 3 pha hết hạn kiểm địnhMột Phần thôn Phương Triện xã Đại Lai Cắt DCL(FCO) xuống MBA Phương TriệngbKH
127785ĐZ 0,4kV sau MBA Từ Sơn 105:30 27/07/201711:30 27/07/2017Cty 478: Lắp hộp chia điện, thay công tơ, tháo hạ công tơ từ cột và đấu nối vào tủ 0,4kVMột phần P.Đông Ngàn - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127818Đường dây 0,4kV sau TBA Đông 305:30 27/07/201716:30 27/07/2017SCL: PX XLĐ Thay thế 21 hòm công tơ 1 pha, 8 hòm công tơ 3 pha KCL bằng 21 hộp công tơ 1 pha loại H4 composite , 8 hòm công tơ 3 pha composite và thay công tơ , đấu nối lại và bó gọn dây ra sau công tơ, dây cáp viễn thông từ cột 2C-7C và các nhánh rẽkhông cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnYPKH
127861ĐZ 0,4kV sau MBAThôn Trung06:00 27/07/201711:00 27/07/2017XDCB: Công ty Duyên Hà dựng thay thế 09 cộtMột phần thôn TrungCắt AB tổngTDKH
127786ĐZ 0,4kV lộ A sau MBA Phù Khê Thượng06:00 27/07/201711:30 27/07/2017Cty XLĐCN: Lắp hòm chia điện, thay công tơ, hòm công tơ.Một phần xã Phù Khê - TX.Từ SơnCắt AB lộ ATSKH
127760ĐZ 0.4KV sau TBA Ngọc Tỉnh 06:00 27/07/201716:00 27/07/2017Chuyển hòm công tơ tù cột cũ sang cột mới đấu nối san tải Thôn Ngọc Tỉnh xã Song LiễuCắt AB tổngTTKH
127881ĐZ 0,4kV sau MBA Ngọc Trì 206:10 27/07/201716:00 27/07/2017PASCL 2017: Thay dây dẫn mới, hạ thu hồi dây dẫnMột phần thôn Ngọc Trì xã Bình ĐịnhCắt AB tổngLTKH
127787MBA số 5 KCNĐQ06:30 27/07/201711:30 27/07/2017PXXLĐ: Thay tủ PP 0,4kV (SCL bổ sung)Một phần KCNĐQ - TX.Từ SơnCắt DCL xuống MBATSKH
127863MBA Phật Tích 206:30 27/07/201713:00 27/07/2017Thay tủ kém chất lượngMột phần thôn Phật TíchCắt DCL xuống MBATDKH
127788ĐZ 0,4kV sau MBA Xóm 206:30 27/07/201716:00 27/07/2017Cty XLĐ1: Lắp hộp chia điện, đấu nối nhánh rẽ và kéo dây.Một phần P.Đồng Nguyên - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127819Đường dây 0,4kV sau TBA số 1 KĐT TT Chờ07:00 27/07/201708:00 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha không cắt điệnCắt AB tủ 4AYPKH
127920ĐZ 0,4kV sau TBA Cẩm Tràng07:00 27/07/201708:00 27/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha và bó gọn dây sau công tơ, cáp nguồn, dây thông tin treo trên cột Thôn Cẩm Tràng sau TBA Cẩm TràngCắt AB tổngqvKH
127962Đường dây 0,4kV sau TBA Trần Xá 407:00 27/07/201708:00 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127992ĐZ 0,4kV sau hòm chia điện tại cột 12B1 thuộc TBA 07:00 27/07/201708:00 27/07/2017Lắp mới công tơ sau hộp chia điện KH tại cột 12B1Cắt CD trong hòm chia điệntdKH
127987ĐZ 0,4kV sau MBA Cao Đình 2 07:00 27/07/201708:30 27/07/2017Lắp mới công tơ cột 5B.4Một phần thôn Cao ĐìnhCắt AB tổngtdKH
127859ĐZ 0,4kV sau MBA thôn Đinh 07:00 27/07/201711:00 27/07/2017XDCB: Công ty Hà Anh Lắp đặt phụ kiện, căng dây lấy độ võng, chuyển hòm công tơ từ 8A8-8A9, 8A8-8A8.6Một phần thôn ĐinhCắt AB tổng TDKH
127628TBA Hòa ĐÌnh 6 (ĐZ 471-E7.4)07:00 27/07/201715:00 27/07/2017Thay định kỳ 189 công tơ 1 phaKh sau TBA Hòa ĐÌnh 6Cắt AB tổngTPKH
127619TBA số 5 KNO HL-KB 1 (ĐZ 472-E7.4)07:15 27/07/201708:15 27/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 1 pha và 03 công tơ 3 phaKh sau TBA số 5 KNO HL-KB 1Cắt AB tổngTPKH
127613TBA KNO xã hội VCiTy (ĐZ 471-E7.4)07:30 27/07/201708:30 27/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA KNO xã hội VCiTy (Cty Vĩnh Cát)Cắt MBATPKH
127825Đường dây 0,4kV sau TBA Đồng Thôn07:30 27/07/201708:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha không cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127968Đường dây 0,4kV sau TBA Đông Tảo07:30 27/07/201708:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127945ĐZ 0,4kV lộ B sau MBA Tam Sơn 2B07:30 27/07/201708:30 27/07/2017ĐSX4: Lắp mới công tơ 3 pha (01KH)Một phần X.Tam Sơn - TX.Từ SơnCắt AB lộ BtsKH
127931ĐZ 0,4kV sau AB lộ A TBA Thôn Kênh07:30 27/07/201708:30 27/07/2017Lắp công tơ PTKHM cột 2A1 trỉnh trang lưới điệnThôn Kênh- Xã Ninh XáCắt AB lộ AttKH
127735ĐZ 0,4kV sau TBA Xóm Ba07:30 27/07/201709:30 27/07/2017Thay công tơ định kỳ 4 cái, chuyển công tơ, tháo thanh lý công tơ, chỉnh trang lưới điệnMột phần Thôn 4- xã Mão ĐiềnCắt AB tổngTTKH
127754ĐZ 0,4kv sau TBA Đông Cốc07:30 27/07/201711:00 27/07/2017Thay tủ 0,4kVThôn Đông Cốc xã Hà MãnCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127755ĐZ 0,4kv sau TBA Đông Cốc07:30 27/07/201711:00 27/07/2017Thay công tơ định kỳ 20 cáiThôn Đông Cốc xã Hà MãnCắt AB tổngTTKH
127882ĐZ 0,4kV sau MBA Mỹ Hương 207:30 27/07/201711:20 27/07/2017Chuyển hòm công tơ, từ cột cũ sang cột mới, thu hồi dây dẫn, thay dây dẫn, thay công tơ đến hạn KĐ, chỉnh trang dọn dẹp lưới điện.Một phần thôn My XuyênCắt AB tổngLTKH
127627TBA Đại Phúc 7 (ĐZ 376-E7.4)07:30 27/07/201716:30 27/07/2017Thay định kỳ 180 công tơ 1 pha và 02 côn tơ 3 phaKh sau TBA Đại Phúc 7Cắt AB tổngTPKH
127820Đường dây 0,4kV sau TBA số 6 KĐT TT Chờ08:00 27/07/201709:00 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha không cắt điệnCắt AB tủ 4AYPKH
127620TBA số 3 KNO HL-KB 1 (ĐZ 472-E7.4)08:15 27/07/201709:00 27/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 1 pha và 01 công tơ 3 phaKh sau TBA số 3 KNO HL-KB 1Cắt AB tổngTPKH
127614TBA T2 KNO cho người TNT P.Võ Cường (ĐZ 471-E7.4)08:30 27/07/201709:30 27/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA T2 KNO cho người TNT P.Võ Cường Cắt MBATPKH
127963Đường dây 0,4kV sau TBA Trần Xá 3 08:30 27/07/201709:30 27/07/2017Thay c.tơ 3 pha nâng công suấtKhông cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnypKH
127969Đường dây 0,4kV sau TBA Ô Cách 09:00 27/07/201710:00 27/07/2017Thay c.tơ 1 pha nâng công suấtKhông cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127821Đường dây 0,4kV sau TBA số 6 KĐT TT Chờ09:00 27/07/201710:00 27/07/2017Thay công tơ nâng công suấtkhông cắt điệnCắt AB tủ 2BYPKH
127826Đường dây 0,4kV sau TBA Yên Vỹ 309:00 27/07/201710:00 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha không cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127988ĐZ 0,4kV sau MBA thôn Đông09:00 27/07/201710:30 27/07/2017Lắp mới công tơ cột 1AMMột phần thôn ĐôngCắt AB tổngtdKH
127993ĐZ 0,4kV sau hòm chia điện tại cột 11C thuộc TBA t09:00 27/07/201710:30 27/07/2017Tháo thanh lý công tơ sau hộp chia điện KH tại cột 11CCắt CD trong hòm chia điệntdKH
127946ĐZ 0,4kV sau MBA Đại Đình09:00 27/07/201710:30 27/07/2017ĐSX4: Chuyển C.tơ 1 pha (01KH)+ Thay khóa ĐZ bị vỡ.Một phần P.Tân Hồng - TX.Từ SơnCắt AB tổngtsKH
127932ĐZ 0,4kV sau AB lộ A TBA Hồ 1509:10 27/07/201710:10 27/07/2017Lắp công tơ PTKHM cột 28A trỉnh trang lưới điệnXóm Bãi - TT HồCắt AB lộ AttKH
127621TBA số 1 KNO HL-KB 1 (ĐZ 472-E7.4)09:15 27/07/201709:45 27/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 1 pha và 02 công tơ 3 phaKh sau TBA số 1 KNO HL-KB 1Cắt AB tổngTPKH
127615TBA Cát Tường ECO (ĐZ 376-E7.4)09:30 27/07/201710:30 27/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Cát Tường ECO Cắt MBATPKH
127914Tại cột 18C Đường dây 0,4kV sau AB lộ C TBA Song10:00 27/07/201710:30 27/07/2017 Lắp mới công tơ 1 pha Một phần thôn Song Quỳnh TTGBCắt CD trong hòm chia điện tại cột 18CgbKH
127941Tủ 1A1 ĐZ 0,4kV MBA Đông Ngàn 110:00 27/07/201711:00 27/07/2017ĐSX1: Lắp mới công tơ 3 pha (01KH).Một phần P.Đông Ngàn - TX.Từ SơnCắt AB tổng tủ 1A1tsKH
127964Đường dây 0,4kV sau TBA số 2 KDCDV xã Yên Trung10:00 27/07/201711:00 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnCắt AB tủ 6CypKH
127736ĐZ 0,4kV sau AB lộ B TBA Đại Mão 210:00 27/07/201711:00 27/07/2017Lắp công tơ PTKHM cột 6B6, chỉnh trang lưới điệnMột phần thôn Đaị Mão - xã Hoài ThượngCắt AB lộ BTTKH
127622TBA số 2 KDCDV phường Kinh Bắc (ĐZ 472-E7.4)10:10 27/07/201710:50 27/07/2017Thay định kỳ 02 công tơ 3 phaKh sau TBA số 2 KDCDV phường Kinh BắcCắt AB tổngTPKH
127616TBA Khối CS thuộc Công An Tỉnh BN (ĐZ 376-E7.4)10:30 27/07/201711:30 27/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Khối CS thuộc Công An Tỉnh BNCắt MBATPKH
127822Đường dây 0,4kV sau TBA Phú Mẫn 110:30 27/07/201711:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha không cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127970Đường dây 0,4kV sau TBA Mẫn Xá 410:30 27/07/201711:30 27/07/2017Thay c.tơ 3 pha nâng công suấtKhông cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnypKH
127975Đường dây 0,4kV sau TBA Cầu Gạo10:30 27/07/201711:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127623TBA số 3 KNO HL-KB 2 (ĐZ 472-E7.4)11:00 27/07/201711:30 27/07/2017Thay định kỳ 03 công tơ 1 pha và 01 công tơ 3 phaKh sau TBA số 3 KNO HL-KB 2Cắt AB tổngTPKH
127860ĐZ 0,4kV sau MBA thôn Đinh 313:00 27/07/201717:00 27/07/2017XDCB: Công ty Hà Anh Lắp đặt phụ kiện, căng dây lấy độ võng, chuyển hòm công tơ từ 13B-15B4Một phần thôn ĐinhCắt AB tổng TDKH
127862ĐZ 0,4kV sau MBA Dền 213:00 27/07/201717:00 27/07/2017XDCB: Công ty Duyên Hà dựng thay thế 08 cộtMột phần thôn DềnCắt AB tổngTDKH
127965Đường dây 0,4kV sau TBA Phong Xá 2 13:30 27/07/201714:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127944ĐZ 0,4kV lộ B sau MBA Chùa Dận13:30 27/07/201714:30 27/07/2017ĐSX1: Thay công tơ 1 pha bằng công tơ 3 pha (01KH).Một phần P.Đình Bảng - TX.Từ SơnCắt AB lộ BtsKH
127624TBA số 1 KNO Vũ Ninh-Kinh Bắc (ĐZ 374-E7.4)13:30 27/07/201714:30 27/07/2017Thay định kỳ 03 công tơ 3 phaKh sau TBA số 1 KNO Vũ Ninh-Kinh BắcCắt AB tổngTPKH
127617TBA số 2 Trung Thành (ĐZ 471-E7.4)13:30 27/07/201714:30 27/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA số 2 Trung Thành Cắt MBATPKH
127823Đường dây 0,4kV sau TBA Nghiêm Xá13:30 27/07/201714:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha không cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127883ĐZ 0,4kV sau MBA An Thịnh13:30 27/07/201716:30 27/07/2017Xử lý tồn công trình GPMĐ làm đường : Lấy lại độ võng, thu hồi dây dẫn. ĐLLT: Xử lý rỉ dầu, kết hợp chình trang dọn dẹp lưới điện.Một phần thôn An Trụ xã An ThịnhCắt FCO xuống MBALTKH
128001ĐZ 0,4 kV sau MBA Lai Hạ 313:40 27/07/201716:40 27/07/2017Lắp công tơ 3 PTKHM (KH Toản), tháo TL công tơ 1 pha ( Thọ) C 23AB; Lắp công tơ 1 PTKHM Lợi C 20AB ( KH Lợi), chỉnh trang dọn dẹp lưới điện tại vị trí làm việc.Một phần thôn Lai HạCắt AB tổngltKH
127933ĐZ 0,4kV sau AB lộ A TBA An Bình 114:00 27/07/201715:00 27/07/2017Thay công tơ tổng định kỳMột phần thôn Chợ- xã An BìnhCắt DCL xuống MBAttKH
127976Đường dây 0,4kV sau TBA TT Huyện14:00 27/07/201715:00 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127989ĐZ 0,4kV sau MBA Làng Móng14:00 27/07/201715:00 27/07/2017Lắp mới công tơ cột 9.18Một phần Làng MóngCắt AB tổngtdKH
127991MBA Tử Nê 314:00 27/07/201715:30 27/07/2017Thay công tơ tổngMột phần thôn Tử NêCắt DCL xuống MBAtdKH
127971Đường dây 0,4kV sau TBA Thiểm Xuyên 314:00 27/07/201715:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 3 pha, chỉnh trang lưới điện tại cột 12AKH sau AB lộ SH3Cắt AB lộ SH3ypKH
127737ĐZ 0,4kV sau AB lộ A TBA Ngọc Nội14:00 27/07/201715:30 27/07/2017Lắp công PTKHM cột 17A6, thay công tơ định kỳ 4 cái, chỉnh trang lưới điệnMột phần Thôn Ngọc Nội- xã Trạm LộCắt AB lộ ATTKH
127973Đường dây 0,4kV sau TBA Ô Cách 114:00 27/07/201716:00 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 2 KH 1 pha, chỉnh trang lưới điện tại cột 5; 6-1KH sau TBACắt AB tổngypKH
127942Tủ 2A.3 ĐZ 0,4kV MBA Số 2 KĐT Đông Ngàn14:30 27/07/201715:30 27/07/2017ĐSX1: Thay công tơ 1 pha bằng công tơ 3 pha (01KH).Một phần P.Đông Ngàn - TX.Từ SơnCắt AB tổng tủ 2A3tsKH
127940ĐZ 0,4kV lộ A sau MBA Đồng Kỵ 714:30 27/07/201715:30 27/07/2017ĐSX2: Chuyển công tơ 3 pha (01KH).Một phần xã P.Đồng Kỵ - TX.Từ SơnCắt AB lộ AtsKH
127937TBA Nghĩa Thuận14:30 27/07/201715:30 27/07/2017Thay công tơ tổng định kỳThôn Nghĩa Thuận- xã Nghĩa ĐạoCắt DCL(FCO) xuống MBAttKH
127966Đường dây 0,4kV sau TBA Phong Xá 14:30 27/07/201715:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127625TBA số 6 KNO Vũ Ninh-Kinh Bắc (ĐZ 374-E7.4)14:45 27/07/201715:40 27/07/2017Thay định kỳ 02 công tơ 3 phaKh sau TBA số 6 KNO Vũ Ninh-Kinh BắcCắt AB tổngTPKH
127618TBA Han Nam (ĐZ 374-E7.4)15:00 27/07/201716:00 27/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Han NamCắt MBATPKH
127824Đường dây 0,4kV sau TBA Phú Đức15:00 27/07/201716:00 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha không cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127943ĐZ 0,4kV lộ C sau MBA Xóm Thượng15:30 27/07/201716:30 27/07/2017ĐSX1: Lắp mới công tơ 1 pha (01KH).Một phần P.Đình Bảng - TX.Từ SơnCắt AB lộ CtsKH
127934TBA Đức Nhân15:30 27/07/201716:30 27/07/2017Thay công tơ tổng định kỳThôn Đức Nhân - Xã Trạm LộCắt DCL(FCO) xuống MBAttKH
127977Đường dây 0,4kV sau TBA Quan Độ 215:30 27/07/201716:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnKhông cắt điệnypKH
127990ĐZ 0,4kV sau MBA số 8 KDCDV Vsip15:30 27/07/201716:30 27/07/2017Lắp mới công tơ tủ 4AKhu DCDV VsipCắt AB tổngtdKH
127626TBA số 4 KNO Vũ Ninh-Kinh Bắc (ĐZ 374-E7.4)16:00 27/07/201716:30 27/07/2017Thay định kỳ 02 công tơ 3 phaKh sau TBA số 4 KNO Vũ Ninh-Kinh BắcCắt AB tổngTPKH
127738ĐZ 0,4kV sau AB lộ A TBA Ninh Xá 416:00 27/07/201717:00 27/07/2017Lắp công tơ PTKHM cột 21A2, chỉnh trang lưới điệnThôn Bùi Xá- xã Ninh XáCắt AB lộ ATTKH
127967Đường dây 0,4kV sau TBA Thọ Đức16:00 27/07/201717:00 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 1 pha Không cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnypKH
127974Đường dây 0,4kV sau TBA số 1 KDCDV xã Yên Trung16:00 27/07/201717:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 3 pha KH sau TBACắt AB tổngypKH
127972Đường dây 0,4kV sau TBA Mẫn Xá -LC16:00 27/07/201717:30 27/07/2017Lắp mới công tơ: Lắp 1 KH 3 pha, chỉnh trang lưới điện tại cột 1-7KH sau TBACắt AB tổngypKH
127698Tủ 0.4kV TBA CS số 100:00 28/07/201700:00 28/07/2017 Thay định kỳ công tơ tổng, TITBA CS số 1 Cắt DCL(FCO) xuống MBA CS Số 1GBKH
127699 ĐD 0,4kV sau MBA Vạn Ninh 500:00 28/07/201700:00 28/07/2017Thay 9 công tơ 3 pha, 5 công tơ 1 pha hết hạn kiểm địnhMột Phần thôn Chính Thượng xã Vạn NinhCắt AB tổng TBA Vạn Ninh 5GBKH
127700Tủ 0.4kV TBA CS số 200:00 28/07/201700:00 28/07/2017 Thay định kỳ công tơ tổng, TITBA CS số 2 Cắt DCL(FCO) xuống MBA CS Số 1GBKH
127701Tủ 0.4kV TBA Ánh sáng đèn đường00:00 28/07/201700:00 28/07/2017 Thay định kỳ công tơ tổng, TITBA Ánh sáng đèn đường Cắt DCL(FCO) xuống MBA Ánh sáng đèn đường GBKH
127704 ĐZ 0.4kV TBA KCN Đại Bái00:00 28/07/201700:00 28/07/2017 Thay 19 công tơ 1pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phần KCN Đại bái Xã Đại bái Cắt MC tổng MBA KCN Đại BáiGBKH
127705 ĐD 0,4kV sau MBA Cao Thọ 200:00 28/07/201700:00 28/07/2017Thay 8 công tơ 3 pha, 7 công tơ 1 pha hết hạn kiểm địnhMột Phần thôn Cao Thọ xã Vạn NinhCắt AB tổng TBACao Thọ 2GBKH
127706 ĐD 0,4kV sau MBA Cao Thọ 00:00 28/07/201700:00 28/07/2017Thay 7 công tơ 3 pha, 5 công tơ 1 pha hết hạn kiểm địnhMột Phần thôn Cao Thọ xã Vạn NinhCắt AB tổng TBACao Thọ GBKH
127707 ĐZ 0.4kV TBA KCN Đại Bái 200:00 28/07/201700:00 28/07/2017 Thay 13 công tơ 1pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phần KCN Đại bái Xã Đại bái Cắt AB tổng MBA KCN Đại Bái 2GBKH
127702 ĐD 0,4kV sau MBA Thọ Ninh00:00 28/07/201710:30 28/07/2017Thay 8 công tơ 3 pha, 7 công tơ 1 pha hết hạn kiểm địnhMột Phần thôn Thọ Ninh xã Vạn NinhCắt AB tổng TBA Thọ NinhGBKH
127697 Tủ 0,4kV và ĐZ 0.4kV sau TBA Đại Bái 4 00:00 28/07/201710:30 28/07/2017 Lắp hòm , hộp chia điện và đấu nối cáp xuống hòm chia điện trên đường dây 0,4kV sau TBA Đại Bái 4 Một phần Xóm Tây Giữa xã Đại Bái Cắt DCLLĐ xuống MBA Đại Bái 4GBKH
127696ĐD 0,4kV sau TBA B. Phú Đậu00:00 28/07/201711:00 28/07/2017Thay dây dẫn, chuyển hòm công tơ sang lưới mới và thu hồi dây dẫn cũ từ cột TBA đến cột 5ABC đến cột 11AB đến cột 13A và từ cột 11AB đén cột 11A10Một phần Phú Dư Xã Quỳnh Phú Cắt AB tổng MBA B. Phú ĐậuGBKH
127476ĐZ 35kV lộ 374-E7.404:00 28/07/201706:30 28/07/2017Cty CP Điện lực Thanh Hóa tháo hạ dây dẫn nhánh Tiền An 3, lắp đặt LBFCO và đấu nối đầu cáp ngầm nhánh Tiền An 3 tại cột 30Kh sau phường Ninh Xá, Tiền An, Suối HoaCắt MCLL Bò Sơn, cắt DCL LL Bò Sơn -2; Cắt MC 374(TPKH
127475ĐD 22kV lộ 471-E27.5 từ E27.5 đến DCLPT 471 (E27.504:00 28/07/201717:00 28/07/2017Cty TNHH MTV XLĐ Mỹ Đình thay cáp XT từ E27.5 đến cột 16, tháo hạ dây dẫn từ cột 15 đến cột 16; dựng cột, lắp xà, sứ, thay dây dẫn từ cột 24 đến cột 34, từ cột 40 đến cột 48; tháo hạ dây dẫn từ cột 68 đến cột 73, đấu nối đầu cáp ngầm tại tủ RMU ở vị trí Kh sau các phường Vân Dương, Đại Phúc, xã Nam SơnPhương thức: 4h MC 471 E27.5; Cắt DCLPT 471 (E27.5TPKH
127833Đường dây 0,4kV sau TBA CQT Tam Giang05:00 28/07/201711:00 28/07/2017SCL: PX XLĐ lắp 35 hộp chia điện, ĐLYP kết hợp tháo TL c.tơ 3 pha, lắp công tơ 1 pha tại cột 6BKH sau TBACắt AB tổngYPKH
127789ĐZ 0,4kV sau MBA Từ Sơn 105:30 28/07/201711:30 28/07/2017Cty 478: Lắp hộp chia điện, thay công tơ, tháo hạ công tơ từ cột và đấu nối vào tủ 0,4kVMột phần P.Đông Ngàn - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127979Đường dây 0,4kV sau TBA CQT Tam Giang06:00 28/07/201707:30 28/07/2017Lắp mới công tơ : lắp 1 KH 3 pha, chỉnh trang lưới điện, tháo TL 1 pha tại cột 6B (kết hợp mất điện )Không cắt điệnCắt AB tổngypKH
127980Đường dây 0,4kV sau TBA Như Nguyệt06:00 28/07/201707:30 28/07/2017Lắp mới công tơ : lắp 1 KH 1 pha, chỉnh trang lưới điện tại cột 5AB (kết hợp mất điện trung áp)Không cắt điệnCắt AB tổngypKH
127865 MBA Lim 706:00 28/07/201709:00 28/07/2017Thay định kỳ công tơ tổng và thay định kỳ 6 công tơ 3 pha tại cột TBA dưới tủ 0,4KV,6B1, 9AB, 12B, 13B, 22B và chỉnh trang lưới điệnMột phần thôn Lũng GiangCắt DCL xuống MBATDKH
127739TBA Dư Xá06:00 28/07/201710:30 28/07/2017Thay tủ 0,4kV thay công tơ định kỳ 21 cái, chỉnh trang lưới điệnMột phần thôn Dư Xá - xã Ninh XáCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127792ĐZ 0,4kV sau MBA số 4 KCNĐQ06:00 28/07/201711:00 28/07/2017ĐSX2: Thay công tơ định kỳ 3 pha (160 cái).Một phần KCN ĐQ - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127794ĐZ 0,4kV lộ A sau MBA Phù Khê Thượng B06:00 28/07/201711:30 28/07/2017Cty XLĐCN: Lắp hòm chia điện, thay công tơ, hòm công tơ.Một phần xã Phù Khê - TX.Từ SơnCắt AB lộ ATSKH
127761ĐZ 0.4KV sau TBA Tứ Cờ06:00 28/07/201716:00 28/07/2017Chuyển hòm công tơ tù cột cũ sang cột mới đấu nối san tải Thôn Tứ Cờ xã Ngũ Thái Cắt AB tổngTTKH
127994ĐZ 0,4kV sau TBA Tam Tảo 406:00 28/07/201716:00 28/07/2017SCL: Công ty CP Anh Dũng kéo rải căng dây dẫn, lắp hộp chia điện từ 4A-16A, 1AB-2A8Một phần thôn Tam TảoCắt AB tổngtdKH
127790MBA Trang Hạ06:30 28/07/201711:30 28/07/2017PXXLĐ: Thay tủ PP 0,4kV (SCL bổ sung)Một phần P.Trang Hạ - TX.Từ SơnCắt DCL xuống MBATSKH
127477ĐD 35kV nhánh Tiền An 3 lộ 374-E7.406:30 28/07/201716:30 28/07/2017Cty CP Điện lực Thanh Hóa hạ ngầm nhánh Tiền An 3, dịch chuyển TBA Tiền An 3 và ĐZ 0,4kV sau TBA Tiền An 3Kh sau TBA Tiền An 3Cắt LBFCO nhánh Tiền An 3-7/30(374-E7.4); Dây dẫn khKH
127827Đường dây 0,4kV sau TBA Chi Long 207:00 28/07/201709:30 28/07/2017Lắp 1 DCU & 11 repeater phục vụ đo xa không cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnYPKH
127864MBA Dền 307:00 28/07/201715:00 28/07/2017XDCB: Công ty Duyên Hà dựng thay thế 15 cột; Điện lực Tiên Du Thay tủ 0,4kV kém chất lượng, chuyển hòm công tơ tại chân cột TBAMột phần thôn DềnCắt DCL xuống MBATDKH
127832Đường dây 0,4kV sau TBA Đông Thái 207:00 28/07/201716:30 28/07/2017PASCTX: Thay 25 hộp c.tơ kém chất lượng,không cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnYPKH
127635TBA Ba Tiền 2 (ĐZ 373-E7.4)07:15 28/07/201709:00 28/07/2017Thay định kỳ 09 công tơ 3 phaKh sau TBA Ba Tiền 2Cắt AB tổngTPKH
127629TBA XNG Trung Cường (ĐZ 474-E7.4)07:30 28/07/201709:00 28/07/2017Thay định kỳ 02 công tơ 3 phaKh sau TBA XNG Trung CườngCắt MBATPKH
127641TBA Lãm Làng 3 (ĐZ 471-E27.5)07:30 28/07/201709:30 28/07/2017Thay trả lại MBAKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127756TBA Điện Tiền07:30 28/07/201711:00 28/07/2017Thay tủ 0,4kV, thay công tơ định kỳ 4 cái, chỉnh trang lưới điệnThôn Điện TiềnCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127643TBA Đại Phúc 13 (ĐZ 471-E7.4)07:30 28/07/201716:30 28/07/2017Thay định kỳ 205 công tơ 1 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt AB tổngTPKH
127868ĐZ 0,4kV sau TBA Dương Húc 708:00 28/07/201709:00 28/07/2017Chuyển vị trí công tơ từ cột 9A sang cột 4BDương HúcCắt AB tổngTDKH
127795MBA T1+T2 Số 14 CK08:00 28/07/201716:30 28/07/2017PXTNSC: TNĐK + VSCN rửa MBA. Một phần KCN Châu Khê - TX.Từ SơnCắt DCL xuống MBA TSKH
127630TBA Giấy Nguyễn Văn Nhất (ĐZ 474-E7.4)09:10 28/07/201710:30 28/07/2017Thay định kỳ 02 công tơ 3 phaKh sau TBA Giấy Nguyễn Văn NhấtCắt MBATPKH
127869ĐZ 0,4kV sau TBA Thôn Lương 09:30 28/07/201710:30 28/07/2017Lắp mới công tơ tại tủ 6AB đến cột 6A.2, cột 6A1Thôn LươngCắt AB tổngTDKH
127866 MBA Bãi Lán09:30 28/07/201711:30 28/07/2017Thay định kỳ công tơ tổng và thay định kỳ 08 công tơ 3 pha; Thay tụ bù và chỉnh trang lưới điện Một phần Thôn Lũng GiangCắt DCL xuống MBATDKH
127642TBA Lãm Làng (ĐZ 471-E27.5)09:30 28/07/201711:30 28/07/2017Dịch chuyển cột 21A theo đề nghị của KHKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt AB tổngTPKH
127828Đường dây 0,4kV sau TBA Chi Long 409:30 28/07/201711:30 28/07/2017Lắp 1 DCU & 7 repeater phục vụ đo xa không cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnYPKH
127703Tủ 0.4kV TBA UBND Huyện10:20 28/07/201711:10 28/07/2017 Thay định kỳ công tơ tổng, TITBA UBND Huyện Cắt DCL(FCO) xuống MBA UBND HuyệnGBKH
127631TBA Giấy Việt Nga (ĐZ 474-E7.4)10:30 28/07/201711:30 28/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Giấy Việt Nga Cắt MBATPKH
127632TBA Ngô Văn Bắc (ĐZ 474-E7.4)13:30 28/07/201714:30 28/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Ngô Văn BắcCắt MBATPKH
127829Đường dây 0,4kV sau TBA Mẫn Xá 313:30 28/07/201714:30 28/07/2017Tháo TL 2 c.tơ 1 phakhông cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127647TBA UBND TPBN (ĐZ 472-E7.4)13:30 28/07/201715:00 28/07/2017Thay định kỳ 02 công tơ 3 phaKh sau TBA UBND TPBNCắt MBATPKH
127834Đường dây 0,4kV sau TBA CQT Tam Giang13:30 28/07/201716:30 28/07/2017SCL: PX XLĐ lắp 17 hộp chia điệnKH sau TBACắt AB tổngYPKH
127796ĐZ 0,4kV sau MBA Đồng Lẹt, Tam Lư Bé, Lễ Xuyên B, 13:30 28/07/201716:30 28/07/2017ĐSX4: Tháo thanh lý công tơ 1 pha.KhôngKhông cắt điệnTSKH
127793ĐZ 0,4kV sau MBA Vĩnh Thọ 213:30 28/07/201717:00 28/07/2017ĐSX2: Thay công tơ định kỳ 3 pha (115 cái).Một phần xã Hương Mạc - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127791MBA Chùa Tranh13:30 28/07/201717:30 28/07/2017PXXLĐ: Thay tủ PP 0,4kV (SCL bổ sung)Một phần P.Đồng Nguyên - TX.Từ SơnCắt DCL xuống MBATSKH
127935TBA Thuận An14:00 28/07/201715:00 28/07/2017Thay công tơ tổng định kỳThôn Thuận An- xã Trạm LộCắt DCL(FCO) xuống MBAttKH
127831Đường dây 0,4kV sau TBA Bằng Lục14:00 28/07/201715:30 28/07/2017Chuyển công tơ KH trung tâm dậy nghề từ cột 5-9 sang cột 5-10Kh sau AB lộ SH1Cắt AB lộ SH1YPKH
127978Đường dây 0,4kV sau TBA Vọng Đông14:00 28/07/201716:00 28/07/2017Dịch chuyển công tơ từ cột 9 sang cột 9.2A, thay c.tơ tổngKh sau TBACắt DCL xuống MBAypKH
127867 MBA Lim 6B14:00 28/07/201716:30 28/07/2017Thay công tơ tổng, thay định kỳ công tơ tổng và thay định kỳ 7 công tơ 3 pha tại cột 2A6, 7A1, 8A, 8B, 9B112B, 13B và chỉnh trang lưới điệnMột phần Thôn Duệ ĐôngCắt DCL xuống MBATDKH
127740TBA Ninh Xá 214:00 28/07/201717:00 28/07/2017Thay tủ 0,4kV thay công tơ định kỳ 17 cái, chỉnh trang lưới điệnMột phần thôn Thiện Dũ - xã Ninh XáCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127633TBA Bệnh Viện Đa Khoa Kinh Bắc (ĐZ 471-E27.5)14:30 28/07/201715:30 28/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127830Đường dây 0,4kV sau TBA Chi Long 315:00 28/07/201716:00 28/07/2017Tháo TL 1 c.tơ 1 phakhông cắt điệnKhông cắt điệnYPKH
127936TBA Hoàng Xá15:30 28/07/201716:30 28/07/2017Thay công tơ tổng định kỳThôn Hoàng Xá- xã Ninh XáCắt DCL(FCO) xuống MBAttKH
127634TBA Huy Hoàng (ĐZ 471-E27.5)15:45 28/07/201716:45 28/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKết hợp mất điện ĐZ cao thếCắt MBATPKH
127797ĐZ 0,4kV lộ A sau MBA Xuân Thụ 207:00 29/07/201711:30 29/07/2017ĐSX1: Chuyển cột theo đề nghị của KH.Một phần P.Đông Ngàn - TX.Từ SơnCắt AB lộ ATSKH
127798ĐZ 0,4kV lộ A sau MBA Trang Hạ 407:00 29/07/201711:30 29/07/2017ĐSX1: Chuyển cột theo đề nghị của KH.Một phần P.Trang Hạ - TX.Từ SơnCắt AB lộ ATSKH
127644TBA Trường Tiểu học Suối Hoa (ĐZ 374-E7.4)07:15 29/07/201709:00 29/07/2017Thay định kỳ 03 công tơ 3 phaKh sau TBA Trường Tiểu học Suối HoaCắt MBATPKH
127921ĐZ 0.4kV sau TBA T7.1 KĐT Mới Quế Võ07:30 29/07/201708:30 29/07/2017Lắp mới công tơ 1 phaKhu đô thị mới Quế VõCắt AB tổngqvKH
127947ĐZ 0,4kV sau MBA:Tương Giang 9B,10,11,1, 6, Hưng P07:30 29/07/201716:30 29/07/2017ĐSX4: Tháo công tơ 1 pha có sản lượng 6 tháng bằng không.KhôngKhông cắt điệntsKH
127870MBA Hoàn Sơn 108:00 29/07/201709:00 29/07/2017Thay công tơ tổngMột phần thôn Đồng XépCắt DCL xuống MBATDKH
127645TBA Công An Tỉnh (ĐZ 374-E7.4)09:10 29/07/201710:00 29/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Công An Tỉnh Cắt MBATPKH
127871MBA KNO Đại Vi09:30 29/07/201710:30 29/07/2017Thay công tơ tổng MBAThôn Đại viCắt DCL xuống MBATDKH
127478ĐD 371 E27.9 đến DCLLLĐC-7/0205:00 30/07/201710:00 30/07/20171- PXTNSC: TNĐK tủ ĐKBV MC LL Đông Côi/01; 2- Công ty HAC: Thay sứ N.Thôn Ngà; 3- Đội SX 2: Thay DCL(LBFCO) xuống MBA Gia Đông 5; 4- Đội SX 1: Thay DCL LLĐC-7/01; Một phần xã Gia Đông, Ninh Xá (Kết hợp lịch cắt điện 110kV)Cắt MC 371 E27.9; DCLLLĐC-7/02; DCLPT 371 E27.9- 7TTKH
127762ĐZ 0.4KV sau TBA Ngọc Tỉnh 06:00 30/07/201716:00 30/07/2017Chuyển hòm công tơ tù cột cũ sang cột mới đấu nối san tải Thôn Ngọc Tỉnh xã Song Liễu (Kết hợp lịch cắt điện trung áp)Cắt AB tổngTTKH
127650TBA số 2 Cty ĐLBN (ĐZ 374-E7.4)07:30 30/07/201708:30 30/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA số 2 Cty ĐLBN Cắt MBATPKH
127479ĐZ 22kV lộ 473 E27.9 đến MC N. Nghĩa Đạo/4408:00 30/07/201710:00 30/07/2017Bảo dưỡng DCLPT N.Nghĩa Đạo-7/10Kết hợp lịch cắt điện 110kVCắt MC 473 E27.9, DCL N. Nghĩa Đạo- 7/ 44, DCLLL TTTKH
127651TBA Công ty ĐLBN (ĐZ 472-E7.4)08:30 30/07/201709:30 30/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Công ty ĐLBN Cắt MBATPKH
127652TBA Toàn Thắng (ĐZ 372-E7.4)10:15 30/07/201711:15 30/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Toàn ThắngCắt MBATPKH
127653TBA Vinhome BN (ĐZ 471-E2.5)14:00 30/07/201715:00 30/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBAVinhome BNCắt MBATPKH
127654TBA Cung quy hoạch kiến trúc BN (ĐZ 372-E7.2)15:15 30/07/201716:15 30/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Cung quy hoạch kiến trúc BNCắt MBATPKH
127708 ĐZ 0.4kV TBA Lãng Ngâm00:00 31/07/201700:00 31/07/2017 Thay 19 công tơ 1pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phần Thôn Ngăm Lương Xã lãng Ngâm Cắt AB tổng MBA Lãng NgâmGBKH
127709 ĐD 0,4kV sau MBA Đại Lai 200:00 31/07/201700:00 31/07/2017Thay 18 công tơ 3 pha, 5 công tơ 1 pha hết hạn kiểm địnhMột Phần thôn Đại lai xã Đại Lai Cắt AB tổng TBA Đại Lai 2GBKH
127712 ĐZ 0.4kV TBA Gia Bình 100:00 31/07/201700:00 31/07/2017 Thay 22 công tơ 1pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phần thôn Nội Phú - TTGB Cắt AB tổng TBA Gia BÌnh 1GBKH
127713 ĐD 0,4kV sau MBATrung Thành 200:00 31/07/201700:00 31/07/2017Thay 12 công tơ 3 pha, 5 công tơ 1 pha hết hạn kiểm địnhMột Phần thôn Tring Thành xã Đại Lai Cắt AB tổng TBA Trung Thành 2GBKH
127714 ĐD 0,4kV sau MBATrung Thành 00:00 31/07/201700:00 31/07/2017Thay 10 công tơ 3 pha hết hạn kiểm địnhMột Phần thôn Tring Thành xã Đại Lai Cắt AB tổng TBA Trung ThànhGBKH
127715 ĐZ 0.4kV TBA Gia Bình 700:00 31/07/201700:00 31/07/2017 Thay 21 công tơ 1pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phần thôn Nội Phú - TTGB Cắt AB tổng TBA Gia BÌnh 7GBKH
127711 ĐZ 0.4kV TBA Ngăm Lương00:00 31/07/201710:00 31/07/2017 Thay 14 công tơ 1pha, 3 pha hết hạn kiểm địnhMột phần Thôn Ngăm Lương Xã lãng Ngâm Cắt AB tổng MBA Ngăm LươngGBKH
127710 ĐD 0,4kV sau MBA Phương Triện 200:00 31/07/201710:30 31/07/2017Thay 7 công tơ 3 pha hết hạn kiểm địnhMột Phần thôn Phương Triện xã Đại Lai Cắt AB tổng TBA Phương Triện 2GBKH
127481ĐD 384 E7405:00 31/07/201711:00 31/07/2017Lắp chụp, lắp xà tại cột 72 đường trục, chuyển dây dẫn tại cột 1 nhánh Duệ Nam để nâng cao khoảng cách pha đấtMột phần thị Trấn Lim, xã Nội Duệ, phường Võ Cường, KCN Phú LâmCắt MC 384 E74; Cắt DCLLLTG-2TDKH
127482ĐZ 35kV sau DCLPT N. Nội Duệ 4-7/62(384E74)05:00 31/07/201711:00 31/07/2017Kết hợp lịch cắt điện để Điên lực Tiên Du Lắp chụp, xà tại cột 7 nhánh Nội Duệ 4 để nâng cao khoảng cách pha đấtXã Nội DuệCắt DCLPT N. Nội Duệ 4-7/62(384E74)TDKH
127484ĐZ 35kV sau DCL N. Chè-7/6M05:00 31/07/201711:00 31/07/2017Kết hợp lịch cắt điện để Điện lực Tiên Du xử lý khóa hãm dây tại cột 8,9 nhánh ChèMột phần xã Hoàn Sơn, Liên BãoCắt MC N. Chè/9M; Cắt DCL N. Chè-7/6MTDKH
127483ĐZ 35kV sau DCLPT N. KCN Phú Lâm-7/0605:00 31/07/201715:00 31/07/2017Kết hợp lịch cắt điện để: Điện lực Tiên Du Đấu nối tuyến dây XD mới tại cột 30 nhánh KCN Phú Lâm, chuyển điểm đấu nhánh HTX Minh Tiến sang cột 30.1, chuyển điểm đấu nhánh Nguyễn Văn Sử tại cột 30.7; Công ty XD Tiến Thành lắp đặt cầu dao đầu tuyến, đấu nốiKCN Phú LâmCắt DCLPT N. KCN Phú Lâm-7/06TDKH
127835Đường dây 0,4kV sau TBA CQT Tam Giang05:00 31/07/201716:30 31/07/2017SCL: PX XLĐThay thế 37 hòm công tơ 1 pha, 18 hòm công tơ 3 pha KCL bằng 37 hộp công tơ 1 pha loại H4 composite, 18 hòm công tơ 3 pha composite và thay công tơ , đấu nối lại và bó gọn dây ra sau công tơ, dây cáp viễn thông không cắt điệnCắt CD tại hộp chia điệnYPKH
127799ĐZ 0,4kV sau MBA Từ Sơn 205:30 31/07/201711:30 31/07/2017Cty 478: Lắp hộp chia điện, thay công tơ, tháo hạ công tơ từ cột và đấu nối vào tủ 0,4kVMột phần P.Đông Ngàn - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127741TBA Đại Mão06:00 31/07/201710:30 31/07/2017Thay tủ 0,4kV thay công tơ định kỳ 5 cái, chỉnh trang lưới điệnMột phần thôn Đaị Mão - xã Hoài ThượngCắt DCL(FCO) xuống MBATTKH
127742TBA Mão Điền 206:00 31/07/201710:30 31/07/2017Thay tủ 0,4kV thay công tơ định kỳ 3 cái, chỉnh trang lưới điệnMột phần thôn Hai - xã Mão ĐiềnCắt DCL(LBFCO) xuống MBATTKH
127984Đường dây 0,4kV sau TBA Bơm Quan Độ06:00 31/07/201710:30 31/07/2017XDCB: Cty CP ĐL1 kéo rải căng 250m cáp VX4A95 và đấu nối vào tủ PP 0,4kVKH sau TBACắt DCL xuống MBAypKH
127800ĐZ 0,4kV lộ A,B,C sau MBA Phù Khê Thượng06:00 31/07/201711:30 31/07/2017Cty XLĐCN: Lắp hòm chia điện, thay công tơ, hòm công tơ.Một phần xã Phù Khê - TX.Từ SơnCắt AB lộ A,B,CTSKH
127801ĐZ 0,4kV sau MBA số 2 Đồng Bèo06:00 31/07/201716:00 31/07/2017Cty TBĐ Bắc Ninh: Thay tủ PP công tơ.Một phần xã Phù Khê - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127884ĐZ 0,4kV sau MBA Ngô Phần 206:10 31/07/201716:00 31/07/2017PASCL 2017: Thay dây dẫn mới, hạ thu hồi dây dẫn.Một phần thôn Ngô Phần xã Bình ĐịnhCắt AB tổngLTKH
127885ĐZ 0,4kv sau MBA Hương La06:30 31/07/201710:30 31/07/2017 Thay công tơ tổng, thay công tơ định kỳ, treo chữ tên lộ, chuyển công tơ 1 pha theo đề nghị kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việcThôn Hương La xã Tân LãngCắt FCO xuống MBALTKH
127802ĐZ 0,4kV sau MBA Tam Sơn 606:30 31/07/201711:30 31/07/2017ĐSX4: Thay công tơ định kỳ 3 pha (176 cái).Một phần xã Tam Sơn - TX.Từ SơnCắt AB tổngTSKH
127922ĐZ 0,4kV sau TBA Mao Dộc 207:00 31/07/201708:00 31/07/2017Lắp mới công tơ 3 pha và bó gọn dây sau công tơ, cáp nguồn, dây thông tin treo trên cột Thôn Mao Dộc sau TBA Mao Dộc 2Cắt AB tổngqvKH
127983Đường dây 0,4kV sau TBA Phù Lưu 207:00 31/07/201708:30 31/07/2017Dịch chuyển công tơ 3 pha theo đơn đề nghị từ cột 12A sang cột 13AKH sau AB lộ ACắt AB lộ AypKH
127981Đường dây 0,4kV sau TBA Đại Lâm07:00 31/07/201708:30 31/07/2017Dịch chuyển công tơ theo đơn đề nghịKH sau AB lộ ACắt AB lộ AypKH
128004MBA, tủ 0,4kV và ĐZ 0,4kV sau MBA Ngô Phần 207:00 31/07/201711:30 31/07/2017Lắp công tơ PTKHM, Thay công tơ tổng và thay công tơ định kỳ, kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việcMột phần thôn Ngô Phần xã Bình ĐịnhCắt LBFCO xuống MBA ltKH
128005ĐZ 0,4kV sau MBA Bơm Trừng Xá 1 07:00 31/07/201715:00 31/07/20171. GPMB làm đường: Thay dây dẫn từ tủ 0,4kV đến cột 12B, dịch chuyển cột 20B 2. ĐLLT: Kết hợp thay công tơ tổng, chỉnh trang dọn dẹp lưới điện tại buồng tủ 0,4kV.Một phần thôn Vĩnh Trai xã Trừng XáCắt LBFCO xuống MBA ltKH
127995MBA Hạ Giang07:00 31/07/201715:00 31/07/2017Kết hợp lịch cắt điện để Công ty CP Anh Dũng đấu nối XT mới tại tủ 0,4kVMột phần thôn Hạ GiangCắt DCL xuống MBAtdKH
127724ĐZ 0.4kV sau TBA Châu Cầu 207:00 31/07/201716:00 31/07/2017Kéo dải căng dây dẫn mới, thao hạ dây dẫn cũ, đấu nối cáp xuống hòm và dây dẫn mới, lắp hòm chia điện, đấu nối các điểm lèoThôn Châu Cầu sau TBA Châu Cầu 2Cắt AB tổngQVKH
127655TBA Dương Ổ 5 (ĐZ 474-E7.4)07:20 31/07/201708:30 31/07/2017Thay định kỳ 02 công tơ 3 phaKh sau TBA Dương Ổ 5Cắt MBATPKH
128002MBA Phương Xá07:30 31/07/201710:30 31/07/2017Thay công tơ tổng, xử lý thấm dầu, chỉnh trang dọn dẹp lưới điện tại vị trí làm việc.Thôn Phương XáCắt LBFCO xuống MBA ltKH
127656TBA XNG Trường Xuân (ĐZ 474-E7.4)08:40 31/07/201710:00 31/07/2017Thay định kỳ 02 công tơ 3 phaKh sau TBA XNG Trường XuânCắt MBATPKH
127982Đường dây 0,4kV sau TBA Chân Lạc09:00 31/07/201710:30 31/07/2017Dịch chuyển công tơ 3 theo đơn đề nghị từ KH, thay c.tơ tổngKH sau TBACắt DCL xuống MBAypKH
127923ĐZ 0,4kV sau TBA Cung Kiệm 209:30 31/07/201710:30 31/07/2017Lắp mới công tơ 1 pha Thôn Cung Kiệm sau TBA Cung KiệmCắt AB tổngqvKH
127657TBA Xử lý nước thải tập trung (ĐZ 474-E7.4)10:10 31/07/201711:10 31/07/2017Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Xử lý nước thải tập trungCắt MBATPKH
127886 ĐZ 0,4kv sau MBA Cổ Lãm 13:30 31/07/201716:30 31/07/2017 Thay thế xà, sứ, chuyển hòm công tơ theo phương án, thay công tơ định kỳ kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việcMột phần thôn Cổ Lãm xã Bình ĐịnhCắt AB tổngLTKH
127985Đường dây 0,4kV sau TBA Quan Độ 213:30 31/07/201716:30 31/07/2017XDCB: Cty CP ĐL1 kéo rải căng 280m cáp VX4A95 và đấu nối vào tủ PP 0,4kV, ĐLYP thay c.tơ tổngKH sau TBACắt DCL xuống MBAypKH
128006MBA, tủ 0,4kV và ĐZ 0,4kV sau MBA Đạo Sử 213:30 31/07/201716:30 31/07/2017Thay công tơ định kỳ, thay thế khởi động từ, công tắc tơ, ATM tại tủ tụ bù kết hợp chỉnh trang dọn dẹp lưới điện vị trí làm việc, treo chữ tên lộ.Thôn Đạo Sử xã TT ThứaCắt FCO xuống MBAltKH
128003MBA Hương Trai13:30 31/07/201716:40 31/07/2017Xử lý thấm dầu, thay công tơ tổng, bổ sung dầu MBA chỉnh trang dọn dẹp lưới điện tại vị trí làm việc.Một phần thôn Hương TraiCắt LBFCO xuống MBA ltKH
127924ĐZ 0.4kV sau TBA Từ Phong14:00 31/07/201715:00 31/07/2017Lắp mới công tơ 3 phaThôn Từ Phong sau TBA Từ PhongCắt AB tổngqvKH
127587TBA Thị Cầu 13 (ĐZ 372-E7.2)10:45 25/07/201811:30 25/07/2018Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Thị Cầu 13Cắt AB tổngTPKH
127607TBA Hồ Ngọc Lân 3 (ĐZ 374-E7.4)08:00 26/07/201811:30 26/07/2018Thay định kỳ 07 công tơ 3 phaKh sau TBA Hồ Ngọc Lân 3 Cắt AB tổngTPKH
127636TBA Hồ Ngọc Lân (ĐZ 374-E7.4)09:30 28/07/201810:30 28/07/2018Thay định kỳ 01 công tơ 1 pha và 04 công tơ 3 phaKh sau TBA Hồ Ngọc LânCắt AB tổngTPKH
127646TBA UBND tỉnh BN (ĐZ 374-E7.4)10:30 29/07/201811:30 29/07/2018Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA UBND tỉnh BN Cắt MBATPKH
127658TBA Tổ Hợp 350 (ĐZ 474-E7.4)13:15 31/07/201814:10 31/07/2018Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Tổ Hợp 350Cắt MBATPKH
127608TBA số 1 KNO Hồ Ngọc Lân 3 (ĐZ 472-E7.4)15:15 26/07/201916:30 26/07/2019Thay định kỳ 03 công tơ 1 pha và 06 công tơ 3 phaKh sau TBA số 1 KNO Hồ Ngọc Lân 3Cắt AB tổngTPKH
127637TBA Y Na (ĐZ 472-E7.4)10:45 28/07/201911:30 28/07/2019Thay định kỳ 01 công tơ 1 pha và 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Y NaCắt AB tổngTPKH
127659TBA Dương Ổ 11 (ĐZ 474-E7.4)14:15 31/07/201915:15 31/07/2019Thay định kỳ 02 công tơ 3 phaKh sau TBA Dương Ổ 11Cắt MBATPKH
127638MBA T1 - TBA Bơm Kim Đôi 2 (ĐZ 372-E7.2)13:30 28/07/202014:15 28/07/2020Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau MBA T1 - TBA Bơm Kim Đôi 2Cắt MBATPKH
127648TBA Trường TC nghề KTKT BN (ĐZ 374-E7.4)15:00 29/07/202016:00 29/07/2020Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Trường TC nghề KTKT BNCắt MBATPKH
127660TBA Hoàng Phúc (ĐZ 463-E27.13)15:30 31/07/202017:00 31/07/2020Thay định kỳ 03 công tơ 3 phaKh sau TBA Hoàng PhúcCắt MBATPKH
127639MBA T2 - TBA Bơm Kim Đôi 2 (ĐZ 372-E7.2)14:15 28/07/202115:00 28/07/2021Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau MBA T2 - TBA Bơm Kim Đôi 2Cắt MBATPKH
127649TBA Đèn đường Lý Thái Tổ 1 (ĐZ 374-E7.4)16:05 29/07/202116:50 29/07/2021Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Đèn đường Lý Thái Tổ 1Cắt MBATPKH
127661TBA số 2 KNO Hồ Ngọc Lân 3 (ĐZ 472-E7.4)07:15 31/07/202108:45 31/07/2021Thay định kỳ 03 công tơ 1 pha và 03 công tơ 3 phaKh sau TBA số 2 KNO Hồ Ngộc Lân 3Cắt AB tổngTPKH
127640TBA Bệnh Viện Bắc Ninh (ĐZ 374-E7.4)15:15 28/07/202216:45 28/07/2022Thay định kỳ 05 công tơ 3 phaKh sau TBA Bệnh Viện Bắc Ninh Cắt AB tổngTPKH
127662TBA số 4 KNO HL-KB 2 (ĐZ 472-E7.4)09:00 31/07/202209:30 31/07/2022Thay định kỳ 02 công tơ 1 pha và 01 công tơ 3 phaKh sau TBA số 4 KNO HL-KB 2Cắt AB tổngTPKH
127663TBA số 5 KNO HL-KB 2 (ĐZ 472-E7.4)09:45 31/07/202310:15 31/07/2023Thay định kỳ 02 công tơ 1 pha và 01 công tơ 3 phaKh sau TBA số 5 KNO HL-KB 2Cắt AB tổngTPKH
127664TBA Đương Xá 3 (ĐZ 472-E7.4)10:45 31/07/202411:30 31/07/2024Thay định kỳ 01 công tơ 3 phaKh sau TBA Đương Xá 3Cắt AB tổngTPKH
127666TBA Ất Thôn (ĐZ 373-E7.4)06:00 31/07/202516:00 31/07/2025Dựng cột, thay dây dẫn KCL theo PA Chống quá tảiKh sau TBA Ất ThônCắt MBATPKH
127665TBA Xuân Đồng (ĐZ 472-E7.4)13:30 31/07/202515:00 31/07/2025Thay định kỳ 06 công tơ 3 phaKh sau TBA Xuân ĐồngCắt AB tổngTPKH